Så använder kriminella företag som fasad

Kontakta mig

Bedrägeribrotten ökar och är idag den största inkomstkällan för organiserad brottslighet i Sverige. Att kriminella använder företag som verktyg för att begå brott är en trend som ökar. – De vet precis hur de ska bygga upp en fin fasad, allt ser bra ut vid första anblicken, säger Christian Zittenbaum, utbildningsspecialist på Dun & Bradstreet.

I mer än 15 år har han utbildat företagare och anställda inom privat och offentlig sektor om hur de kan förebygga ekonomisk brottslighet och skydda sig mot bedrägerier. För det gäller att vara uppmärksam, många upptäcker inte ens att de har blivit utsatta för ett brott.

Under 2023 gjordes 235 665 anmälningar om bedrägeribrott i Sverige och mörkertalet är stort. Men vad menar vi egentligen när vi pratar om bedrägerier?

– Det handlar om att någon luras med syftet att göra ekonomisk vinning. Idag har de kriminella mer och mer riktat in sig på att använda företag för att utföra bedrägerier, säger Christian Zittenbaum.

Så används företag som brottsverktyg

Christian Zittenbaum listar fem sätt kriminella använder företag på för att bli kreditvärdiga och kunna utföra bedrägerier.

1. Historikbolag

En seriös företagare vill göra en exit och sälja eller avveckla sitt bolag. Företaget, som är kreditvärdigt och har F-skatt, köps upp av en oseriös bolagsförmedlare och säljs vidare till kriminella. Bedragarna utnyttjar den goda kreditvärdigheten för att lura till sig varor eller ta lån.

2. Falska inkomster

Kriminella köper sig en ”vit” taxerad inkomst som blir en inkörsport till kreditmarknaden och olika former av välfärdsbrott. För att få en inkomst på pappret är de ”fejkanställda” av företag – som inte sällan drivs av ekobrottslingar.

3. Styrelsemålvakter

En person registreras in i en styrelse, men är inte aktiv i bolagets verksamhet (målvakten kan till exempel vara en nyanländ, en hemlös eller någon som har utvandrat). När bedrägeriet är genomfört och det skuldsatta bolaget har gått i konkurs går den ansvarige styrelseledamoten inte att hitta.

4. Företag skriver sig på adresser som inte existerar

Vid en första anblick ser företagets adress helt normal ut, men vid en djupare kontroll visar det sig att adressen inte ens existerar. När rättsvårdande myndigheter ska göra tillslag mot företaget går det inte att lokalisera.

5. Falska årsredovisningar

Företaget skickar in sin årsredovisning till Bolagsverket. Både omsättning och resultat är påhittade men uppvisar trovärdiga siffror. Företaget blir därefter kreditvärdigt, på falska grunder, och bedrägerierna kan börja.

Fakta: Bedrägerier

  • 235 665 bedrägeribrott anmäldes till Polisen under 2023.
  • Det var en ökning med 22 % jämfört med året innan.
  • 7,5 miljarder kronor – så stora var brottsvinsterna från bedrägeribrott år 2023.


Källa: Polismyndigheten!
Stora pengar i den organiserade brottsligheten

  • Var tredje person inom den organiserade brottsligheten i Sverige har haft ett företagsengagemang, till exempel som styrelseledamot.
  • Den totala kostnaden för brottslighet riktad mot svenska företag uppskattas till drygt 90 miljarder kronor per år.
Källa: rapporten ”Kriminella entreprenörer”

Läs mer om Dun & Bradstreets tjänster för bakgrundskontroll:
Kreditupplysning InfoTorg