Ny studie

Riskhanteringen måste utvecklas

Hämta din rapport

Varför status quo inom riskhantering bör undvika

Vår forskningsrapport genomförd av Forrester avslöjar att 83 % av företagen har stött på kritiska riskhändelser under de senaste åren. Dessutom uppger 46 % av respondenterna att dessa risker har lett till inkomstförlust.

I dagens instabila affärsmiljö räcker inte det nuvarande riskhanteringsläget till. Företag behöver öka sin förståelse för systemisk risk samt dess konsekvenser och hitta effektiva sätt att hantera den. Vår forskningsrapport "Förändra riskhanteringskulturen för att öka affärsmotståndskraften" avslöjar:

  • vad systemisk risk är och hur företag hanterar den
  • vilka typer av affärsrisker företag står inför idag
  • vilka typer av konsekvenser företag möter när risker förverkligas
  • hur data och teknik hjälper till att hantera risker i en instabil affärsmiljö