Artiklar Analys

Receptet bakom Sveriges mest framgångsrika företag

05 dec 2018

Varför blir en del företag mer framgångsrika än andra? I en ny undersökning berättar Sveriges vassaste företag om sina strategier. "Det finns inte ett framgångsrecept – utan fem olika", säger Per Weidenman, senior analytiker på Dun & Bradstreet.

Varje år utser Dun & Bradstreet Sveriges superföretag – bolag som lyckas möta extremt hårda krav på bland annat tillväxt, vinst och stabila finanser fyra år i rad. De utgör bara 0,7 procent av alla företag, men har skapat 18 procent av alla nya jobb de senaste tio åren.

I en enkät har 1 011 av Sveriges bäst presterande företag svarat på vad som är viktigt för deras framgång. Utifrån svaren har Bisnode identifierat fem kluster, där företagen inom varje kluster har liknande strategier för att nå framgång.

De fem klustren

1. Relationsbyggarna

Dessa företag når framgång genom goda, långsiktiga kundrelationer samt kompetenta och engagerade medarbetare. Satsar på att förstå kundens behov och har en aktiv personalstrategi.

2. Strategerna

Prioriterar ett effektivt och strukturerat arbetssätt, uppdaterad information och en tydlig strategi. Når framgång genom att ha stenkoll.

3. Säljarna

Fokuserar på att utveckla produkter som kunderna vill ha och att marknadsföra dessa mot en bred målgrupp. Är ofta riktigt duktiga på sälj.

4. De affärsdrivna

Nyckeln till framgång är för dessa bolag att etablera företaget när marknaden är mogen och att vara effektivare än sina konkurrenter. Är duktiga på att förstå hur marknaden utvecklas och har beredskap att surfa på framgångsvågen när marknaden växer.

5. Nytänkarna

Skapar framgång genom att se utvecklingsmöjligheter och nya infallsvinklar på marknaden. Är inne på skalbarhet, automation och digitalisering.

Satsa på det ni är bäst på

Det finns alltså inte bara ett sätt att lyckas som företag – utan fem.

– Det intressanta är att man inte måste ha en viss strategi, utan att man kan nå extrem framgång med olika sätt att driva och utveckla ett företag, konstaterar Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode.

De fem strategierna är olika vanliga i olika branscher. Exempelvis är tjänsteföretag ofta relationsbyggare medan bolag i byggindustrin ofta är strateger eller affärsdrivna.

Men man ska inte välja strategi utifrån bransch – Dun & Bradstreets råd är i stället att satsa på det som företaget är bäst på.

– Jag tycker att man ska använda vår kartläggning till att lära känna sig själv bättre som företag. Det är viktigt att förstå vad som är ens egen drivkraft och vad man är riktigt bra på, säger han.

För trots att strategierna är olika finns det en sak som är gemensam för superföretagen: de känner sina styrkor och vet hur de ska utnyttja dem.

– De allra bästa företagen har hållit fast vid sin kärnkompetens. När framgången kommer går allt snabbare. Då är det viktigt att inte gå vilse utan att fortsätta ha fokus på sin egen framgångsstrategi även när företaget växer, säger Per Weidenman.

Vi vill dela våra insikter med dig!

Vi har de data- och analystjänsterna som du behöver för att driva ditt företag framåt. Registrera dig här för att få trender, inbjudningar och insikter.

Vill du få vårt nyhetsbrev?