Artiklar Compliance Risk & Kredit

PEP och AML på 3 minuter

Penningtvättslagen har utökats till att omfatta fler branscher – det innebär nya regler för bland annat spelbolag, värdetransportörer, bilhandlare och förmedlare av lokaler. Här får du tipsen på hur du följer reglerna. 

Reglerna för penningtvätt från 1 augusti 2017 innebär hårdare tag mot penningtvätt även i Sverige. Företag i en rad nya branscher måste tänka nytt och lära sig flera nya begrepp. Det kanske allra viktigaste av dessa begrepp är PEP.

– En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption. Därför ska dessa människor kontrolleras extra noga när de genomför olika typer av ekonomiska transaktioner, förklarar Erika Thorssén på företaget Trapets, som arbetar specifikt med övervakning och compliance för att motverka penningtvätt.

Domare i högsta domstolen, ambassadörer, ministrar och höga officerare i försvarsmakten med flera kan alla klassas som politiskt exponerade personer – och dessutom innefattas kända medarbetare och nära familjemedlemmar i de nya reglerna.

Rent konkret innebär det alltså att Stefan Löfvens ekonomiska transaktioner ska granskas noggrannare än dina andra kunders, men honom har nog de flesta koll på. Utmaningen är i stället att identifiera alla andra PEP – och deras anhöriga.

– Arbetet med att identifiera och administrera PEP ger en stor extra arbetsbörda för företag som hanterar transaktioner och som lyder under den nya lagen, säger Elisabeth Mörén, produktchef för PEP- och Sanktionsscreening på Dun & Bradstreet.

Colleagues
"Alla företagskategorier som nämns i Penningtvättslagen bör ha tillgång till en lista med identifierade PEP som gör att man kan stämma av kundernas svar mot verkligheten."

Erika Thorssén, projektledare på företaget Trapets

är du pep?

är du pep?
  • En Politically Exposed Person (PEP) anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.
  • En PEP-lista är en lista med alla personer som anses vara en PEP och närstående till PEP.
  • Med sanktionslistor avses EU:s och FN:s listor med personer och organisationer som är sanktionerade pga att dom är inblandade i/kopplade till terrorism.

Så identifierar du en PEP

Att identifiera och hantera dessa individer är naturligtvis ett ansvar för hela organisationen, men framför allt för dem som hanterar överföringar och kundadministration. Att helt enkelt fråga sina kunder om de är PEP är en väg att gå, men det räcker inte som lösning.

– Många, och då framför allt anhöriga, vet inte ens om att de tillhör kategorin. Därför bör alla företagskategorier som nämns i Penningtvättslagen ha tillgång till en lista med identifierade PEP som gör att man kan stämma av kundernas svar mot verkligheten, säger Erika Thorssén.

Vad händer då om ditt företag missat att anpassa verksamheten? Då kan sanktioner vänta, och de har blivit hårdare.

Finansinspektionen kan utdela varningar, utfärda straffavgifter på upp till 10 procent av omsättningen och i värsta fall till och med dra tillbaka tillståndet för verksamheten. Sanktionerna har även blivit hårdare i branscher som står under Länsstyrelsernas tillsyn, avslutar Erika Thorssén.

PEP i 3 steg

1. Kontrollera om det gäller er

Undersök om din bransch omfattas av det nya förslaget. Bland de nya branscher som ingår märks handlare som hanterar stora kontanttranskationer, spelbolag, värdetransportörer, bilhandlare, pantbanker och förmedlare av lokaler. Arbetar du inom bank, värdepappersbolag, fondbolag, livförsäkring, försäkringsförmedling, inlåningsföretag, fastighetsmäklare, kasinoverksamhet, revisorer, skatterådgivare, advokater & jurister, valutaväxling, betalningsöverföring, finansiell verksamhet och spelbolag? Då vet du att du lyder under penningtvättslagen och att du beroende på din verksamhet måste kontrollera mot PEP- och sanktionslistor.

2. Hitta en lösning

Hitta en lösning för att identifiera PEP och slå mot sanktionslistor bland dina nya och befintliga kunder. Ett effektivt verktyg som många av de första som idag omfattas av reglerna använder är så kallade PEP-listor. Dessa listor går att abonnera på och går att integrera i ditt kundsystem. Men smidigast är det om du i verktyget enkelt kan slå upp den information du behöver för att:

  • Se ifall personen förekommer på PEP- eller sanktionslistor
  • Kontrollera en hel styrelse ifall någon av dem förekommer på PEP-och sanktionslistor
  • Identifiera verklig huvudman samt se ledande befattningshavare samt kontrollera dem mot PEP- och sanktionslistor
  • Se på vilka grunder den personen bedömts vara PEP eller förekomma på sanktionslistor

3. Fortfarande osäker?

Kontakta tillsynsorganet för din bransch. De kan ge dig mer och detaljerad information om hur just din verksamhet kan säkra efterlevnaden av de nya reglerna. Eller kontakta oss på Dun & Bradstreet så berättar vi mer om hur våra lösningar kan hjälpa er bli compliant

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Compliance

Compliance

Optimera affären genom effektiv regelefterlevnad

  • Säkra dina affärer med koll på compliance
  • Ta snabba och trygga beslut genom ständigt uppdaterad information
  • Effektivisera processen för global regelefterlevnad
Läs mer