På väg mot det datadrivna samhället

Uttrycket "datadrivet samhälle” myntades för att beskriva vår era av ökande mängd data och information. I framtiden kan algoritmer ta över flera av våra vardagliga uppgifter och bland annat bekämpa penningtvätt. Många hinder kvarstår dock innan det datadrivna samhället kan bli verklighet.

Varje år ökar den mängd data som skapats av människor exponentiellt. Enligt en rapport från International Data Corporation uppgick den totala datamängd som genererats fram till 2010 till 1,2 biljoner gigabyte. Under 2020 förväntas den siffran uppgå till 40 biljoner, och 2025 till 463 biljoner. Talet omfattar allt vi skapar manuellt, som e-post, foton och inlägg i sociala medier, men även data genererad av våra enheter, som platsspårning, temperaturavläsningar och hälsostatistik.

AML är inte en nål i en höstack. Det är värre än så. Det är ett slöseri med tid och intellekt hos alla inblandade.
Peter Nyberg,, f.d. koncernchef för området Risk & Credit Solutions på Dun & Bradstreet
 

För att beskriva denna nya era av ökande tillgång till information, myntade dataforskaren och MIT-professorn Alex Pentland uttrycket ”datadrivet samhälle” – alltså ett samhälle där i stort sett varje åtgärd och beslut underbyggs av big data, med potentiellt enorma vinster för individer såväl som företag. Den här visionen handlar om långt mycket mer än hur mängden data kommer att förändra samhället. Den utgår också från antagandet att dataströmmar från olika källor kommer att kunna sammanstråla sömlöst, i stället för att informationen hålls separerad och det krävs människor för att bearbeta och finjustera den manuellt innan den blir användbar.

 

Algoritmer tar över uppgifter

Peter Nyberg, f.d. koncernchef för området Risk & Credit Solutions på Dun & Bradstreet, liknar tanken om ett datadrivet samhälle vid en bil där motorn består av en kombination av data och algoritmer, men där det fortfarande är en människa som styr.

– Jag ser en framtid där det är både enkelt, smidigt och säkert att bearbeta den digitala återspegling som vi kallar ”data” med algoritmer, på ett sätt som ökar individers livskvalitet och stärker hela samhället, säger Peter Nyberg.

Dessa förbättringar härstammar från algoritmer som tar över vardagliga uppgifter för att underlätta beslut både privat och i yrkeslivet, optimera användningen av samhällelig infrastruktur och maximera utnyttjandet av knappa resurser. Dessa vardagliga uppgifter kan handla om att köra dig till arbetet och boka in dina möten när du kommer fram, så att du slipper lägga flera timmar på att försöka synka din kalender med övriga deltagare, bara för att upptäcka att mötesrummet är dubbelbokat när ni väl kommer dit. När du kommer hem kan samlad data från bärbar teknik och onlineresurser automatiskt generera kostråd baserade på vilka råvaror som är i säsong, data om dina smakpreferenser och ditt hälsotillstånd samt tillgängligheten i matbutikerna i närheten.

Effektivt vapen mot penningtvätt

Förbättrade sensorer i telefoner och bärbar teknik kommer även att kunna bevaka denna hälsodata i realtid och meddela din läkare vid hälsoproblem. Inom elindustrin kommer algoritmer att balansera tillgången på resurser med konsumenternas behov av att styra kostnaderna för sin energiförbrukning, utöver uppgifter som att säkerställa att elbilens batteri alltid laddas på optimalt sätt för att förlänga dess livstid.

Inom finanssektorn kommer det allt mer datadrivna tillvägagångssättet att vara ett effektivt vapen för att bekämpa penningtvätt.

– AML är inte en nål i en höstack. Det är värre än så. Det är ett slöseri med tid och intellekt hos alla inblandade. Och tro mig, det intellektet och den tiden behövs i allra högsta grad för att hålla jämna steg med den ljusskygga verksamhet som ständigt utvecklas, säger Peter Nyberg.

– Man får så klart inte luras att tro att det datadrivna samhället kommer att förändra allt detta. Bedragarna kommer att finnas kvar. Men det kommer att krävas en betydligt lägre arbetsinsats – och om man sparar 99 procent av arbetet där det inte längre behövs kan man använda den energin till att detaljgranska de fall som faktiskt behöver det. Och så här tror jag att det generellt kommer att fungera: människor kommer alltid att sköta undantagsfallen. Dessutom kommer tilltron till att det som behöver göras faktiskt görs på rätt sätt, och förmågan att kontrollera detta, att öka betydligt.

Viktigt av sekretesskäl

Men många hinder kvarstår innan det datadrivna samhället kan bli verklighet. En av de främsta utmaningarna är att säkerställa att all data levereras med den metadata som krävs för att den ska kunna hanteras och tolkas korrekt.

– Världen flödar över av databaser, datalager, datautvinning, dataomvandling, dataleveranser och API:er. Det blir allt mer ovanligt att få exakt den data man behöver i precis rätt tid och i en form som går att använda utan justeringar. Det är som om världen drevs av miljontals helt olika typer av elektricitet med miljontals olika sladdar och inga adaptrar, förklarar Peter Nyberg.

Genom att automatiskt tagga datan med information om var den kommer ifrån och vad den är avsedd för kommer datorerna att kunna tolka och omvandla datan när det behövs. På så sätt blir det även möjligt att ”ta algoritmerna till datan i stället för tvärtom”, som Nyberg uttrycker det. Detta är viktigt av sekretesskäl. Tänk bara på hur ett företag som Apple i dag utför AI-beräkningar direkt i din mobil, i stället för att skicka din data till en fjärrserver där du inte har någon kontroll över hur eller hur länge den lagras.

När dessa hinder väl har övervunnits, när datan automatiskt finns där den behövs och algoritmer kan bearbeta den på ett sömlöst och säkert sätt, blir konsekvenserna enorma. Och vi är redan på god väg att förverkliga detta.

– Rent tekniskt är vi där inom de kommande tre till sju åren. På ett socialt plan kommer det först att användas inom mindre områden för att gradvis växa och sammanfogas under lång tid. Men jag förväntar mig att mina barnbarn kommer att betrakta det datadrivna samhället som en naturlig del av livet från låg ålder, avslutar Peter Nyberg.

 

Dela med dig

Hjälp ditt nätverk att upptäcka ny kunskap

Ta reda på mer om Dun & Bradstreet Risk Guardian Suite

En lösning med tjänster som kan ge fullt skydd för hela ditt företag. Kolla in dem separat, kombinera dem eller kontakta våra säljare direkt så kommer de att leda dig till rätt lösning för dina behov.

Credit Reports
För alla företag i alla storlekar. Skaffa hela bilden eller välj bara den som är relevant för ditt ändamål. Tillägg finns, t.ex. bevakning och portfölj.
Läs mer
AML Compliance
Kontrollera dina affärspartners för due diligence automatiskt – inklusive misstänkta pengaröverföringar, PEP- och sanktionslistor.
Läs mer
Risk Decisioning(API)
Anslut till vårt moderna API och få fullservicelösningen för automatisering av kredit.
Läs mer