Artiklar Compliance Risk & Kredit

5 frågor och svar om den nya penningtvättslagen

Med den nya penningtvättslagen kommer skärpta krav på kundkännedom och hårdare regler kring rapportering av vilka som är företagens verkliga huvudmän.

Dun & Bradstreets expert Erica Olivius förklarar hur ni anpassar er till den nya penningtvättslagen och säkerställer att ni är compliant.

Motverka penningtvätt

Den nya och uppdaterade penningtvättslagen bygger på nya EU-bestämmelser som i ännu högre grad ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen, som trädde i kraft 1 augusti 2017, förtydligar kraven på kundkännedom och innebär att banker och andra företag i den finansiella sektorn kommer behöva arbeta ännu mer med KYC (Know Your Customer) och due diligence (företagsbesiktning).

Rapportera in verkliga huvudmän

– De ökade kraven på kundkännedom innebär att företagen måste ha mer än grundläggande kännedom innan de sluter avtal med nya kunder. En annan förändring är att 800 000 företag och föreningar måste rapportera in sina verkliga huvudmän till ett nytt register hos Bolagsverket under hösten 2017, säger Erica Olivius, Product Manager på Dun & Bradstreet.

PEP - politiskt exponerad person

Det nya registret ska göra det enklare att ta reda på vem som är verklig huvudman och ytterst kontrollerar de företag man gör affärer med. Om huvudmannen är en politisk exponerad person, så kallad PEP (exempelvis ministrar eller personer på ledande positioner hos statsägda företag), så kräver den nya lagen att en större krets av närstående kontrolleras. Företagen som omfattas av penningtvättslagen ska dessutom säkerställa att det inte finns några bulvaner och undersöka vilka som har inflytande kring viktiga beslut hos kunderna.

– Det är fler personer som ska kontrolleras, vilket kommer att skapa en del merjobb för exempelvis bankerna. Vi pratar med kunder varje dag om det här med PEP och verkliga huvudmän och de förstår att det kommer krävas en massa resurser för att göra de här kontrollerna. Men i Bisnode InfoTorg finns information om både majoritets- och minoritetsägare i företaget, vilket gör det lättare, säger Erica Olivius.

Od stratégie až po implementáciu
"De ökade kraven på kundkännedom innebär att företagen måste ha mer än grundläggande kännedom innan de sluter avtal med nya kunder."

Erica Olivius, Product Manager Dun & Bradstreet

Den nya penningtvättslagen – 5 frågor och 5 svar

1. Varför behövs en ny lag?

Vilka företag innefattas av den nya penningtvättslagen?

Vilka företag innefattas av den nya penningtvättslagen?
  • Banker, fond-, kreditmarknads- och värdepappersbolag
  • Försäkringsförmedlare och livförsäkringsföretag
  • Revisions- och redovisningsbolag
  • Bolagsbildare
  • Fastighetsmäklare
  • Advokater och biträdande jurister
  • Företag som handlar med antikviteter, konst, ädelstenar, metaller skrot eller transportmedel och tar emot kontanta betalningar på 15 000 euro eller mer

Den nya lagen bygger på det fjärde penningtvättsdirektivet som antogs den 20 maj 2015. Lagen syftar till att anpassa svensk lag till EU:s regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen kommer att vara mer preciserad och detaljerad och ställa högre krav på kundkännedom än tidigare.

2. Vad behöver ditt företag göra?

Den nya lagen skärper kraven på verksamhetsutövarnas rutiner för att skaffa sig en god kundkännedom. Detta betyder att många företag måste höja kvaliteten i sina riskbedömningar, hämta in information om penningtvättsrisker från fler källor och vara ännu noggrannare med att ta hänsyn till riskfaktorer för sin bransch. Bisnode har lösningar som hjälper företag att nå compliance och har även fullständig information om styrelser, PEP- och sanktionslistor, ägarförteckningar för juridiska personer och mycket mer.

3. Vad innebär bättre kontroll av verkliga huvudmän?

Under hösten kommer ungefär 800 000 företag och föreningar behöva anmäla verklig huvudman till Bolagsverkets nya register. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Syftet med registret är att det ska bli enklare för exempelvis banker och Finanspolisen att ta reda på vilka som står bakom ett företag.

4. Vad gäller PEP och deras närstående?

Lagen kräver att finansiella institutioner och företag måste kontrollera om deras kunder är en person i politiskt utsatt ställning, så kallade PEP (Politically Exposed Person), eller om de finns med på sanktionslistor för penningtvätt och terrorism. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Det kan handla om allt från ministrar och domare till personer som ingår i statsägda företags ledningsorgan. Det är inte förbjudet att göra affärer med PEP eller deras familjemedlemmar men lagen kräver att företagen vet vilka av deras kunder som är PEP.

5. Vad händer om lagen inte följs?

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter gransknings- eller rapporteringsskyldigheten kan dömas till böter. Summan kan bli alltifrån 5 000 kronor upp till tio procent av omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Vid allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser av penningtvättslagen kan Finansinspektionen förelägga ett finansiellt institut att upphöra med verksamheten.

Compliance

Compliance

Optimera affären genom effektiv regelefterlevnad

  • Säkra dina affärer med koll på compliance
  • Ta snabba och trygga beslut genom ständigt uppdaterad information
  • Effektivisera processen för global regelefterlevnad
Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vänder sig till alla med intresse för tips, trendspaning och inspiration inom smart data.