Datadriven marknadsföring

Möt framtidens marknadsföringshjältar

Framtidens marknadsavdelning 2030 

En ny sorts superhjälte förväntas dominera marknadsförings- och försäljningsavdelningarna år 2030. Enligt experterna kommer denna grupp främst att bestå av dataanalytiker, affärsutvecklare, beteendevetare och psykologer. 

Marknadsföring kommer alltså att handla mindre om det vi idag anser är marknadsföring, såsom att skapa traditionella annonskampanjer, och mer om att få fram insikter som främjar affärsutvecklingen. 

Katarina Raičević, Sales Director SME — SEE Area på Dun & Bradstreet Europe, är en av många experter som också tror att marknadsföringsbeslut mer och mer kommer att grundas på rådata snarare än marknadsförares personliga åsikter, preferenser och uppfattningar.  – Jag tror att framtiden inom marknadsföring kommer att fokusera mycket på det analytiska. Att förstå hur olika innehåll på olika plattformar kan ge bäst inverkan för mitt företag. Här behöver man ha stor analytisk förmåga då det inte bara handlar om magkänsla. Bara för att jag gillar färgen röd och vill ha alla slogan och allt innehåll i rött innebär inte det att alla andra kommer att älska det. Nej, man måste verkligen testa och se. Man får upprepa och lära sig av sina misstag men lära sig snabbt, vilket innebär att marknadsföring i framtiden till stor del kommer att ledas av analytisk förmåga.
 

Testa och skapa nya idéer 

Ytterligare en viktig aspekt kommer vara förmågan att testa och komma på nya idéer för att kunna ge viktiga insikter. – Det kommer att bli avgörande i framtiden att kunna generera hypoteser ... att analysera data, skapa hypoteser utifrån det och sedan snabbt testa dem. Göra en hypotes, testa och mät. Att kunna skapa hypoteser är verkligen en viktig kompetens, säger Carl Wåreus, Head of Domestic Clients, Agencies and Partners på Google. 

En konsekvens av detta är att marknadsavdelningarna kommer att behöva bestå av människor som faktiskt kan extrahera analyserna och informationen från tillgänglig data. Detta kommer i sin tur att leda till att marknadsavdelningarna fokuserar mer på analysinsikter och affärsutveckling. Det blir en enhet som får en mer central och framträdande position i den övergripande företagsstrukturen, där det finns en ständigt ökande, komplex efterfrågan.  

Så bli inte överraskad om du 2030 märker att det kryllar av psykologer och dataanalytiker snarare än kampanjledare och designers på er marknadsavdelning. 

Från studien gjord av Kairos Future på uppdrag av Dun & Bradstreet: 

Vilka tror du blir de ledande ”hjältarna” eller ”stjärnorna” 2030 inom marknadsföring och försäljning, d.v.s. de som verkligen kommer att skapa ett värde i B2B-företag? 

 

 

55 % 

Dataanalytiker  

45 % 

Affärsutvecklare/företagsdesigners 

43 % 

Beteendevetare/psykologer 

 

31 % 

Skapare av produkt- och tjänstemarknader 

 

29 % 

Databehandlare/dataingenjörer 

 

24 % 

Marknadsstrateger 

 

17 % 

Försäljare 

 

12 % 

Annat 

 

7 % 

Copywriter 

5 % 

Etnologer/antropologer  

5 % 

Designers  

Ny Rapport!

Läs om 10 trender som kommer att förändra B2B marknadsföringen till 2030 i vår rapport om Framtidens Marknadsavdelning.


      Läs mer och ladda ner rapporten