Datadriven marknadsföring

Marknadsföring med känsla – hur man vinner över reklamtröttheten

Framtidens marknadsavdelning 2030 

Oavsett hur skicklig marknadsförare du är så är det svårt att kringgå ett grundläggande faktum: att din uppgift är att skapamerreklam i en värld där många snarare önskar att det fannsmindreav den varan. 

Reklamtröttheten har ökat sedan den digitala kommunikationen såg dagens ljus. Det finns heller inga tecken på att den magiskt kommer att försvinna tills 2030 med tanke på det bombardemang som användarna konstant utsätts för via omnikanaler.

För nå fram till din målgrupp genom mediebruset – framförallt med ett meddelande som de faktiskt vill läsa – kommer man att behöva använda nya strategier och tillvägagångssätt. 

–Det blir svårare och svårare med kommunikation när man ser till den yngre generationen. De tillbringar stora delar av sina liv på sociala medier och det är mer naturligt för dem. Därför blir det i framtiden mer komplicerat att kommunicera med dessa generationer även i affärsmiljöer, säger Katarina Raičević, Sales Director SME på Dun & Bradstreet Europe. 

 
Skapa banbrytande nya koncept 

Oavsett hur mycket förändringar som AI och automatisering leder till inom marknadsföring så kommer din målgrupp fortfarande att bestå av människor, vilket innebär att det fortfarande är nödvändigt att hitta något som tilltalar dem, på ett djupt mänskligt plan. För att uppnå detta måste man enligt experterna skapa banbrytande nya koncept med hög kreativitetsnivå och de marknadsavdelningarna som klarar detta kommer att sticka ut från mängden 2030.

Det är otroligt viktigt att veta när och hur man skapar det bästa tillfället att sätta en personlig prägel på något. Jag tror att den äldre generationen absolut kommer att behöva anpassa sig till den yngres mer naturliga sätt att interagera", förklarar Katarina Raičević.  

Katarina Raičević Head of SME Sales at Dun & Bradstreet Europe

Det är här som det känslomässiga inslaget i marknadsföring tar vid. Med tanke på hur överfyllt detta område redan är, och kommer att bli, kan man inte längre pressa ut innehåll bara för att bli sedd utan man kommer snarare fokusera på att etablera ett emotionellt band till människor. Eftersom de gör allt för att hålla sig undan vanlig reklam är det viktigt att erbjuda dem något av värde istället i form av relevanta berättelser och erbjudanden som faktiskt är användbara för dem. – Fokus på empati ökar i ett tuffare, konkurrensbetonat landskap. Mjuka värden blir avsevärt viktigare för att se till att skapa en unik karaktär hos varumärket. Vi använder oss av konsumentbeteende och förväntar oss samma sak som B2B-köpare.  

Företag strävar uppåt i Bain & Co:s värdepyramid för B2B genom att addera organiserad empati till en allt mer unik marknadsföring av produkter och tjänster, säger Henrik Larsson Broman, forskare på Mercuri International Research. 

imager0iig.png 


Ny Rapport!

Läs om 10 trender som kommer att förändra B2B marknadsföringen till 2030 i vår rapport om Framtidens Marknadsavdelning.


      Läs mer och ladda ner rapporten