Smart data

Kom igång med datadriven marknadsföring – Steg 3: Förbättra strategin genom datadriven analys

Ta kontroll över er datan

Ta kontroll över er datan

Datadriven analys handlar i praktiken om att bygga sina analyser på fakta. Att samla in information om era kunder och marknaden och förvandla det till smart data som kan förbättra era affärer och spetsa er strategi. Med rätt data i grunden kan olika analysmodeller hjälpa er att hitta potentialen i er nuvarande affär, hitta nya intressanta kunder eller förutspå vad som kommer att ske med hjälp av prediktiv analys.

Vill ni jobba mer datadrivet?
Tänk då på att korrekta och smarta analyser bygger på korrekt och smart data. Det första steget är att se till att informationen i dina kunddatabaser och CRM-system stämmer och att systemen är rensade från dubbletter.

Steg 1: Ta kontroll över er datan

Steg 2: Optimera CRM-systemet och berika datan

De två första delarna av Bisnodes guide till att komma igång med datadriven marknadsföring handlade om att säkra datakvalitén, optimera CRM-systemet och berika sin data. I den tredje delen fokuserar vi på själva dataanalysen och hur ni kan förbättra er strategi utifrån era analyser.

I dagens digitala samhälle ändras förutsättningarna allt snabbare, och det som var givet i går behöver inte vara relevant i morgon. Kundernas behov, beteende och köpbeslut varierar mer än någonsin – och de företag som lyckas analysera vad som kommer att hända i framtiden ligger verkligen i pole position.

Det är här det datadrivna arbetssättet kommer in i bilden. För när ni har kvalitetssäkrat (steg 1 i denna artikelserie) och berikat er data (steg 2 i denna artikelserie) samt fått rätt processer på plats i CRM-systemet – så har ni lagt grunden till att kunna fokusera på de nya analysmöjligheterna som kan ställa just er i främsta ledet.

Datadriven analys handlar i grunden om att bygga sina analyser på objektiva data om kunderna och marknaden i stort. Att med hjälp av avancerade analysmodeller dra slutsatser som kan hjälpa er att hitta potentialen i er befintliga kundportfölj, upptäcka helt nya kundgrupper och förutspå framtiden med hjälp av prediktiv analys.

Mikael Olsmar, ansvarig för Business Market Analytics på Dun & Bradstreet ger ett konkret exempel:

– Om ni är ett företag som säljer bilar, så är det naturligtvis bra att veta vilka företag som kommer vilja köpa nya bilar under det närmaste året. Med hjälp av ständigt uppdaterad data och skarpa analysmodeller kan vi med över 70 procents sannolikhet förutspå vilka dessa företag är. I våra analyser kan det vara så lite som tre procent av marknaden som kommer att nyregistrera fordon nästa år, så då gäller det givetvis att bearbeta de tre procenten.

En av de stora fördelarna med datadriven analys är att ni lättare kan koppla ihop strategin med den operativa verksamheten, och tvärtom. Om ni som i exemplet ovan kan förutspå vilka som är era mest sannolika kunder nästa år, så ska ni givetvis bygga er strategi därifrån.

Ett vanligt misstag som många företag gör är att de bygger sin kundprofilering på otillräckliga datamängder. Utifrån sin egen kunddata drar de slutsatser om att de är starkast i ett visst kundsegment, medan de i själva verket skulle kunna skörda större framgångar om de bearbetade ett annat. De har gjort sin analys med ficklampa, utan att kunna se hela bilden.

För att lösa det problemet har Dun & Bradstreet analysteam jobbat fram en marknadsanalysmodell som utifrån ett företags situation och befintliga kundstock kan förtydliga och konkretisera vilken kundtyp som passar för företagets specifika produkter eller tjänster. Och dessutom peka ut var dessa kunder finns.

– Om man jobbar med datadriven analys kan man sluta att gissa var kunderna finns och i stället bygga sin affärsplan på den verkliga situationen, omvärlden och möjligheterna. Det är även enkelt att uppdatera affärsplanen i takt med att marknaden förändras för att slippa prioritera fel på marknaden, säger Mikael Olsmar.

Mikael Olsmar

Mikael Olsmar är ansvarig för Business Market Analytics på Bisnode. Han har en bakgrund som managementkonsult och har jobbat med analys och rådgivning på Bisnode sedan 2010.

"Om man jobbar med datadriven analys kan man sluta att gissa och i stället bygga sin affärsplan grundad på den verkliga situationen."

Fem tips för bättre dataanalys

Hur skapar man en grund för ett bra analysarbete? Mikael Olsmar från Bisnode ger sina fem bästa tips.

1. En gemensam bild av företaget och er affär

Var är ni i dag och vart ska ni framöver? Det är den kanske viktigaste frågan att besvara om ni ska arbeta datadrivet. Att veta var ni står och vad ni vill åstadkomma är helt avgörande för att kunna ta rätt steg framåt.

2. Att jobba datadrivet är ingen avdelningsfråga

Varken IT, sälj, marknad eller CRM kan hantera resan mot ett mer datadrivet arbetssätt själva, bortkopplade från resten av företaget. Skapa ett team med medlemmar från olika avdelningar som tillsammans kan fastställa hur ni ska jobba mer datadrivet.

3. Utgå från det ni har i dag

Att arbeta datadrivet är en förutsättning för digitalisering och Marketing Automation, men en systeminvestering löser inte allt. Börja där ni står i dag, med de system ni redan har och som ni behärskar. Förtydliga sedan era systembehov parallellt med att ni kommer igång med det datadrivna arbetet.

4. Tänk stort, men börja smått

Det är de små stegen i början av resan som är de avgörande för att något ska börja hända överhuvudtaget. Fundera på vilket "fenomen" ni kan isolera, börja mäta och analysera som ett första projekt. Kanske kan ni börja med en specifik produkt eller en marknad. Analysera sedan vad ni får för effekt och försök sedan lyfta över era nya kunskaper på andra områden.

5. Om ni satsar online – glöm inte offlinemöjligheterna

Fram till nu har marknadsföring offline och online varit två ganska skilda världar, men man måste bygga ihop dem och lära från båda sidor. Analysmöjligheterna på offlinesidan är ofta mer mogna och utvecklade än på onlinesidan, eftersom de flesta företag har en längre historik inom offline. Det betyder att det redan finns många analysmodeller och sannolikhetsberäkningar som går att applicera online.