Smart data

Kom igång med datadriven marknadsföring – Steg 2: Optimera CRM-systemet och berika datan

Förbättra strategin genom datadriven analys

Förbättra strategin genom datadriven analys

Dun & Bradstreets företagsdatabaser för datakvalitetssäkring innehåller detaljerad information om både svenska och internationella företag, totalt i 21 europeiska länder, samt om 30 miljoner personer som har koppling till dem. Informationen uppdateras i realtid och bygger på register från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket, SCB och olika kreditinstitut. Exempel på information i databaserna är fullständiga kontaktuppgifter, ägandeförhållande, kreditrapporter, betalningsanmärkningar och tillväxtprognoser.

Har ni berikat er data och sett till att CRM-systemet uppdateras kontinuerligt och stöttar era processer?
Då är nästa steg att rikta fokus mot dataanalysen för att kunna skapa mer effektiva och inkomstbringande affärer.

Steg 3: Förbättra strategin genom datadriven analys

Den första delen av guiden till att komma igång med datadriven marknadsföring fokuserade på vikten av att ta kontroll över sin befintliga data. Nu är det dags för steg 2 – att se till att CRM-systemet stöttar processen och berikar datan för att få fler och bättre kundinsikter.

För att komma igång med datadriven marknadsföring räcker det inte med att bara se till att den befintliga kunddatan är kontrollerad, korrekt och strukturerad (steg 1 i denna artikelserie). Det behövs även ett CRM-system som stöttar era processer, det vill säga ett CRM som har de funktioner som just ni behöver och som är kompatibelt med era övriga system.

För att nå framgång behövs ofta mer data om era kunder och er marknad än den ni har samlat in på egen hand. Genom att addera tredjepartsdata kan ni öka kundinsikterna och göra skarpare analyser, då ni exempelvis vet vilka företag som växer mest just nu, vilka som har fått en försämrad kreditvärdighet eller vilka som kommer kunna investera under nästa år.

– Allt är egentligen väldigt enkelt på pappret. Ju mer relevant och korrekt data ni har, desto bättre grund finns det för att göra bra analyser, hitta nya kunder och utveckla ert företag i nästa steg. Så det gäller att hitta bra sätt att berika era system med ny och uppdaterad data hela tiden, säger Peeter Pahv, som är Sales Engineer på Dun & Bradstreet.

När man bygger en struktur för ett datadrivet arbetssätt är det viktigt att tänka på att den ska kunna stötta era verksamhetsmål. CRM-systemet ska dessutom gärna kunna kopplas ihop med ert affärssystem. På så sätt kan all er data delas sömlöst i hela er organisation. Eftersom cirka 25 procent av alla företagsuppgifter förändras varje år är det också viktigt att bygga ett system som uppdateras automatiskt och alltid innehåller aktuell data.

Ett enkelt sätt att hålla datan uppdaterad är att integrera CRM-systemet med Dun & Bradstreets API:er och på så sätt vara direktuppkopplad mot våra olika näringslivsdatabaser. Då kommer kundregistret automatiskt hållas uppdaterat och dessutom ges möjlighet att söka efter nya kunder och kontaktpersoner direkt i det egna affärssystemet.

– Tidigare var det vanligt att man skickade filer med ny information som kunden sedan fick importera i sitt system. Nu har många CRM-system stöd för att kopplas direkt till större databaser, till exempel Dun & Bradstreets, och på sätt uppdateras automatiskt. Ett kundregister med berikad data – som ständigt uppdateras – är en bra grund för att i nästa steg göra bra analyser och förbättra sina affärer, säger Peeter Pahv.

Peeter Pahv

Peeter Pahv

Peeter Pahv är Sales Engineer på Dun & Bradstreet och har jobbat inom företaget sedan 1985. Han har en högskoleutbildning inom IT och har tidigare arbetat bland annat på Ericsson.

"Ett kundregister med berikad data som ständigt uppdaterats är en bra grund för att i nästa steg göra bra analyser och förbättra sina affärer."

Fem tips för att öka din datakvalitet

Datan är den enskilt viktigaste faktorn för att skapa ett fungerande datadrivet arbetssätt. Här nedan ger Peeter Pahv sina bästa tips för att optimera datakvaliteten.

1. Gör en inledande kvalitetskontroll av er data

Innan ni börjar med att bygga ut och förfina ert kundregister bör ni se till att all befintlig data är korrekt. Dubbelkolla kontaktinformationen till era kunder, rensa bort eventuella dubbletter och inaktiva kunder. Ett enkelt sätt att göra det på, är att skicka in ert kundregister till Dun & Bradstreet som kan göra en matchning av det mot sina stora näringslivsdatabaser.

2. Uppdatera CRM-systemet kontinuerligt

Om ni har ett kundregister som uppdateras automatiskt och som alltid innehåller aktuell information om ett företags adress, storlek och bokslut blir det lättare att skicka relevanta budskap till existerande kunder. Kundinsikterna kan också användas för att identifiera nya, potentiella kunder.

3. Integrera CRM-systemet med en extern databas

Steg tre är att integrera erat CRM-system med andra externa databaser så att ni kan söka efter nya kunder och befattningshavare. Detta sparar tid vid registrering av nya kunder och kontaktpersoner eftersom ni får in komplett och aktuell information i ert CRM på en gång. Ett sätt att göra det på är via integration av Dun & bradstreets API:er i era system.

4. Analysera er befintliga kundstock

Analysera den befintliga kundstocken med hjälp av olika analysverktyg, nya variabler och er egen köphistorik. Tillsammans med tredjepartsdata från andra databaser är det exempelvis möjligt att göra prediktiva analyser om vad framtidens kunder kommer vilja ha, eller att hitta ny potential i sin befintliga kundportfölj.

5. Lägg in nya prospekt och befattningshavare

Efter att ni har tagit lärdom av de analyser som gjorts av era befintliga kunder kan ni även se till att fylla upp ert CRM-system med information om nya potentiella kunder. Ni kanske har sett att ni är starka i ett visst kundsegment där ni saknar data om potentiella kunder, då kan ni fokusera på att lägga till denna data.

Vill du att vi kontaktar dig