Kom igång med datadriven marknadsföring – Steg 2: Optimera CRM-systemet och berika datan

Den första delen av guiden till att komma igång med datadriven marknadsföring fokuserade på vikten av att ta kontroll över sin befintliga data. Nu är det dags för steg 2 – att se till att CRM-systemet stöttar processen och berikar datan för att få fler och bättre kundinsikter.
Förbättra strategin genom datadriven analys

Dun & Bradstreets företagsdatabaser för datakvalitetssäkring innehåller detaljerad information om både svenska och internationella företag, totalt i 21 europeiska länder, samt om 30 miljoner personer som har koppling till dem. Informationen uppdateras i realtid och bygger på register från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket, SCB och olika kreditinstitut. Exempel på information i databaserna är fullständiga kontaktuppgifter, ägandeförhållande, kreditrapporter, betalningsanmärkningar och tillväxtprognoser.

Har ni berikat er data och sett till att CRM-systemet uppdateras kontinuerligt och stöttar era processer?

Då är nästa steg att rikta fokus mot dataanalysen för att kunna skapa mer effektiva och inkomstbringande affärer.

Steg 3: Förbättra strategin genom datadriven analys

Peeter Pahv

Peeter Pahv är Sales Engineer på Dun & Bradstreet och har jobbat inom företaget sedan 1985. Han har en högskoleutbildning inom IT och har tidigare arbetat bland annat på Ericsson.

"Ett kundregister med berikad data som ständigt uppdaterats är en bra grund för att i nästa steg göra bra analyser och förbättra sina affärer."