Smart data

Kom igång med datadriven marknadsföring – Steg 1: Ta kontroll över er data

Optimera CRM-systemet och berika datan

Optimera CRM-systemet och berika datan

Ett CRM-system med korrekt och uppdaterad information är en förutsättning för ett bra sälj- och analysarbete. Därför är det viktigt att ha en strukturerad process för hur ni jobbar med datan: att först få kontroll på den befintliga informationen, sedan hitta en långsiktig lösning för att hålla registret uppdaterat och till sist även löpande lägga till ny information utan att skapa dubbletter.

Har ni kontrollerat och strukturerat er data?
Bra, då är ni redo för nästa steg som är att berika er data och se till att ni jobbar på rätt sätt med ert CRM-system.

Steg 2: Optimera CRM-systemet och berika datan

Det är ingen hemlighet att ett datadrivet arbetssätt är ett måste för alla digitala marknadsförare som vill ligga i framkant. Dun & Bradstreet presenterar en guide i tre delar om hur man kommer igång och skapar resultat med datadriven analys. Det första steget - ta kontroll över er data!

Det kanske låter närmast banalt, men den viktigaste komponenten för att lyckas med ett datadrivet arbetssätt är faktiskt själva datan. Adresser, telefonnummer, transaktionsdata och annat som ni har samlat på er via försäljning, kundklubbar eller liknande måste stämma. För om er data är felaktig eller ouppdaterad, blir analyserna felaktiga och säljarbetet ineffektivt. Därför är det första steget för den som vill arbeta med datadriven marknadsföring att säkerställa att CRM-systemen innehåller dubblettfri, korrekt data i tillräckliga mängder.

– Om datan i era system inte stämmer är det lätt att dra fel slutsatser om era kunder och er marknad. Det kan bli väldigt kostsamt om både ledningen, sälj- och marknadsavdelningen tar beslut som grundar sig på felaktig data, säger Jonna Lindelöf, Product Manager på Dun & Bradstreet.

Att manuellt kontrollera data i ett CRM-system kan vara väldigt tidsödande, särskilt för företag som sitter på lite större kundregister. Ett alternativ är att skicka hela registret, eller ett representativt urval, till Dun & Bradstreet som kan göra en så kallad "hälsocheck" där informationen matchas mot Bisnodes egna data. Efter att ha identifierat alla företagets kunder kan vi berätta hur stor del av informationen som är korrekt.

– Många företag blir förvånande över hur mycket av deras information det är som inte stämmer. Upp till 40 procent av den genomsnittliga kunddatabasen består av felaktiga uppgifter. Det kan innebära att dina säljare ringer på gamla telefonnummer, försöker kontakta personer som har slutat på ett visst företag eller att digitala nyhetsbrev kommer till fel adress, säger Jonna Lindelöf.

Jonna Lindelöf

Jonna Lindelöf är Product Manager för produktområde "Data Management B2B" som hjälper företag att strukturera upp och berika sin data, vilket i förlängningen kan bidra till nya affärer och merförsäljning. Jonna är marknadsekonom och har även en fil. kand i retorik. Hon har en bakgrund som marknadschef och har jobbat på Dun & Bradstreet sedan 2008.

"Det kan bli väldigt kostsamt om både ledningen, sälj- och marknadsavdelningen tar beslut som grundar sig på felaktig data."

Så tar ni kontroll över er data

Hur kontrollerar ni er data på bästa sätt, på vilket sätt ska datan struktureras och hur ofta ska den uppdateras för att stämma även i framtiden?

Jonna Lindelöf ger sina fem bästa tips.

1. Utarbeta en informationsstrategi

Innan ni börjar fundera på hur ni ska kontrollera och strukturera er data bör ni fastställa en informationsstrategi. Fundera på vilken information som ni behöver och vilka processer som er data ska stödja. Först när ni vet vilka beslut ni vill fatta baserat på datan kan ni gå vidare till nästa steg.

2. Få kontroll över befintlig information

Det första steget i kvalitetssäkringen av datan är att få kontroll över den information som ni redan har om era kunder; att se till att den stämmer och är uppdaterad. Ett enkelt sätt att göra det på är att skicka in ert kundregister till Dun & Bradstreet som kan göra en matchning av det mot sin stora näringslivsdatabas. I den processen identifieras era kunder, ni får information om dubbletter och alla inaktiva kunder (det kan handla om företag som har gått i konkurs eller befattningshavare som har slutat).

3. Berika er data

Nästa steg är att fråga er om ni verkligen har all data ni behöver om era kunder. Är svaret nej på den frågan behöver ni berika er data med ny användbar information till ert kundregister. Det kan handla om e-postadresser, nya beslutsfattare eller analysvariabler som omsättning, bransch, antal anställda, tillväxtprognos, riskmodell eller annat som gör att ni kan lära känna era kunder ännu noggrannare. Efter att ha rättat och berikat datan har ni fått kontroll på befintlig information och kan gå vidare till nästa steg.

4. Skapa en långsiktig lösning för korrekt data

Data är en färskvara och för att försäkra er om att alltid ha uppdaterad och korrekt data bör ni fundera över en långsiktig lösning. Via Dun & Bradstreet går det att få löpande uppdateringar av ert kundregister, så fort det sker en förändring i Bisnodes stora databas så skickas den förändringen till er. Det kan vara en befattningshavare som slutar, ett företag som går i konkurs eller en förändrad tillväxtprognos för ett företag. Det vanligaste är att uppdateringen sker automatiskt ända in i ert CRM-system men om ni vill besiktiga den nya datan innan den läggs in så finns även denna lösning.

5. Uppdatera datan med nya potentiella kunder

Efter den inledande kontrollen och tvätten ska även nya potentiella kunder kunna läggas in i er befintliga bevakningslösning och laddas ned efter samma struktur och med samma information som tidigare. Om ni vill göra det på ett smidigt sätt kan ni koppla på en webbtjänst, en integration till vår databas så att ni direkt i ert CRM-system kan söka på ett företag och få fram korrekt information. Det nya företaget kan sedan läggas till i er kunddatabas med ett unikt ID-nummer så att ni undviker dubbletter.

Vill du få vårt nyhetsbrev?