Risk & Kredit Compliance Smarta beslut

Hur kan kampen mot penningtvätt bli effektivare utan att begränsa digitala mänskliga rättigheter?

11 jun 2020

När det handlar om AML är dataanalys, AI och maskininlärning inte längre någon futuristisk dröm. De här olika teknologierna implementeras redan överallt omkring oss.

Enligt Erica Olivius, Product Manager på Dun & Bradstreet, är det, trots att utvecklingen hittills har gått enormt snabbt, bara en försmak av vad som väntar.

– Dataanalys, AI och maskininlärning är avgörande när det handlar om att förebygga penningtvätt och terroristfinansiering. Det ger företagen möjlighet att snabbt söka igenom stora mängder data och identifiera avvikelser, vilket snabbar på kontroll-processen samtidigt som kostnaderna hålls nere. Att finansinstitut runt om i världen nu har börjat investera stort inom dessa områden kommer att underlätta deras efterlevnadsarbete avsevärt. Det här är framtiden.

"Nästan all vår ekonomiska information, och även våra faktiska pengar, existerar i den digitala världen"

Peter Nyberg, f.d. koncernchef för området Risk & Credit Solutions på Bisnode


Men åtkomsten till all denna data medför även ett ansvar att skapa tydliga riktlinjer för hur datan ska hanteras – och av vilka. Detta krävs för att säkerställa att personuppgifter tillhörande kunder eller andra som ingår i datauppsättningarna hanteras konfidentiellt. Under de senaste åren har flera dataläckor och en ökad granskning av hur data används, som i fallet med Facebooks Cambridge Analytica-skandal, skapat en debatt om hur man bäst skyddar människors ”digitala mänskliga rättigheter”.

Försämras kundernas sekretess?

Men är ökad granskning, informationsdelning och ny lagstiftning nödvändigtvis tecken på att kundernas sekretess försämras? Eller finns det ett sätt att följa bestämmelserna samtidigt som de digitala mänskliga rättigheterna skyddas?

– Avvägningen mellan laglig användning av information och skyddandet av de digitala mänskliga rättigheterna är inte alltid glasklar, förklarar Tania Cholet, Certified Compliance Officer och Senior Product Manager for AML Compliance Solutions inom Dun & Bradstreet-koncernen.

– Alla känner exempelvis inte till att de genom att dela viss information på WhatsApp kan bli föremål för en utredning av amerikanska myndigheter vid misstanke om storskalig korruption. Det visar ännu tydligare på vikten av att välja en dataanalyspartner som du kan lita på. För Dun & Bradstreet medför åtkomsten till information även ett ansvar för att säkerställa att kunders och privatpersoners rätt till sekretess skyddas, och att data inte missbrukas eller förvanskas. Eftersom data och analys är Dun & Bradstreets främsta tillgångar är dataskydd, sekretess, säkerhet och integritet helt avgörande för Dun & Bradstreets överlevnad. Dina personuppgifter är med andra ord säkra hos oss.

Läs mer om våra risk- och kredit-lösningar som kan skydda din verksamhet mot bedrägerier

Utmaningen är inte den digitala världen i sig 

Peter Nyberg, f.d. koncernchef för området Risk & Credit Solutions på Dun & Bradstreet, håller med om att det finns många utmaningar med att definiera våra mänskliga rättigheter i det digitala rummet.

– De flesta människor jag träffar, om de funderar igenom saken, kommer fram till att allt vi gör och skapar i den digitala världen lämnas bort gratis, eller mot begränsad ersättning, vilket står sig slätt i jämförelse med de belopp som det här innehållet skulle generera på andra håll. I den fysiska världen skulle detta vara otänkbart, eftersom det är så långt ifrån vad vi förknippar med våra rättigheter. Så visst är det en utmaning. Men vi får inte göra misstaget att tro att det är den digitala världen i sig som utgör utmaningen.

Peter Nyberg är tydlig med att påpeka att digitaliseringen per definition inte utgör ett problem:

– Nästan all vår ekonomiska information, och även våra faktiska pengar, existerar i den digitala världen. Våra besparingar, våra pensionsfonder, våra lån består av ettor och nollor. Något som vi oftast är helt tillfreds med, eftersom vi generellt känner oss trygga med att det som är vårt är vårt och inte plötsligt kommer att försvinna.

Enligt Peter Nyberg bevisar just detta att det är möjligt att utforma socialt acceptabla digitala infrastrukturer som hanterar avgörande delar av människors liv – och att göra det på ett sätt som får människor att känna sig trygga.

– Och så här tror jag att även våra digitala mänskliga rättigheter kommer att utvecklas. Vi kommer att sluta göra den här uppdelningen – de digitala mänskliga rättigheter vi förväntar oss kommer att avspegla de mänskliga rättigheter vi förväntar oss.