Kampen mot bedrägerier hårdnar – ligg steget före

Utnyttja digitala verktyg för att ligga steget före bedragarna, bortom traditionella metoder för kreditvärdering och kreditbetyg.

Bedrägeribekämpning har alltid varit en katt och råtta-lek där utredare försöker hålla jämna steg med allt mer sofistikerade brottslingar. I vår digitala tidsålder har den här kampen bara hårdnat ytterligare.

Som lokal produktansvarig för Dun & Bradstreets complianceerbjudande i Sverige är Johan Forss väl insatt i de metoder som bedragarna tillämpar – och de effektivaste sätten att överlista dem.

Bedragare börjar med saker som de inte tror att någon kommer att märka, och som är svåra för kunderna att upptäcka
Johan Forss
 

– Bedrägeri är ett konstant hot i dagens samhälle. De metoder som brottslingarna använder är ofta mycket sofistikerade, och med hjälp av ett organiserat och välplanerat tillvägagångssätt lyckas de ofta lura sina offer på stora summor pengar. Bedragarna vet hur de ska knäcka systemet, vilket innebär att man inte kan förlita sig på traditionell kreditinformation om man vill få fast dem.

En taktik som kriminella ofta använder är att starta och bygga upp ett bulvanföretag under flera års tid med hjälp av falsk dokumentation.

 

– Bedragare som lyckas med detta börjar med saker som de inte tror att någon kommer att märka, och som är svåra för kunderna att upptäcka. På papperet ser allt ut att vara i ordning. Huvudfokus är att bygga upp en fasad, berättar Johan Forss.

Ett effektivt verktyg för att riva den här fasaden är Dun & Bradstreets beslutsstödsystem, inklusive mönsterigenkänning och riskövervakning.

– Vi kan flagga misstänkta företag: ”det här är ett högriskbolag, ni behöver titta närmare på det här”. Vi kan identifiera olika aspekter som tillsammans skapar ett mycket misstänkt mönster, förklarar Johan Forss.

För att identifiera potentiella bedrägeriföretag analyserar Dun & Bradstreet mönsterigenkänning ett stort antal datapunkter för att upptäcka avvikande beteende och onormala siffror, inklusive oförklarliga toppar i omsättningen och samröre med andra högriskbolag. Det resulterar i en mer effektiv, automatiserad och precis riskbedömningsprocess.

Läs mer om Dun & Bradstreet Fraud Solutions som är en del av Dun & Bradstreet Soliditet

Grönt ljus snabbt för säkra kunder

Utöver detta kan Dun & Bradstreets beslutsstödsprodukt även rensa bort misstänkta parter under det inledande onboarding-steget.

– Beslutsstödsystemet ger tillgång till datakällor som är anpassade efter era metoder för kreditvärdering. Vi tillämpar dessutom ytterligare logik för att identifiera högriskfaktorer under själva onboarding-processen.

Genom att reagera på högrisksignaler som beslutsstödsystemet uppfattar kan ni säkerställa att affärsrelationen inte grundas på falska bevis. Detta kompletteras av möjligheten att inlemma en kunds bankkontoinformation i bedömningsprocessen, samt att genomföra AML-kontroller för att upptäcka andra varningstecken.

Genom att kombinera dessa verktyg och tjänster kan du snabbt ge grönt ljus åt säkra kunder och optimera ditt antibedrägeriarbete genom att fokusera på de fall där ytterligare utredning faktiskt är nödvändig. Och du kan göra allt detta i trygg vetskap om att Dun & Bradstreet ger dig den data du behöver för att fatta väl underbyggda beslut när du behöver dem, något som många företag redan har upptäckt.

– Dun & Bradstreet har många års erfarenhet av bedrägeribekämpning. Genom våra egenutvecklade produkter, undersökningar och expertkunskaper har vi kunnat hjälpa många företag att förebygga bedrägeri, avslutar Johan Forss.