Digital transformation Smart data Smarta beslut

Här är it-avdelningens dolda kostnad

30 nov 2021

Globaliseringen, Digital information, Internet of Things, Big Data och AI har gjort att nya krav växt fram på hur man ser på datainnehåll och datakvalitet i systemen. Problemet är att företagen i dag ofta har multipla system och fragmenterade miljöer, vilket sätter enormt tryck på it-organisationen – och ökar den operationella kostnaden.

 

Den största ”pain pointen” vartenda företag dras med just nu. Så beskriver Lisa Lindström, Regional Data Owner hos Dun & Bradstreet, hur frågan kring data och datahantering uppfattas i dag.

"En it-utvecklare ska inte behöva lägga timmar på att sitta och städa ett CRM-system eller trycka ut rapporter till säljaren, de ska jobba med att stärka upp it-strukturen"

Lisa Lindström, Regional Data Owner, Dun & Bradstreet


– Att uppdatera system manuellt tar masssa timmar i onödan. En it-utvecklare ska inte behöva lägga timmar på att sitta och städa ett CRM-system eller trycka ut rapporter till säljaren, de ska jobba med att stärka upp it-strukturen.

Säkerställ att du alltid har senaste data

”Långsiktigheten saknas”

Lisa Lindström pekar på oviljan mot att investera i förbättrade datasystem ofta motiveras med ökade kostnader – när det förhåller sig precis tvärtom:

– Den generella utmaningen är att det medför kostnader man inte ser eftersom långsiktigheten saknas. Det finn en ”1 till 100 dollar”-princip som går ut på att det kostar en dollar att lägga in en kund i CRM-systemet, men låter du bli att underhålla informationen om kunden sticker kostnaden i väg till 100 dollar. Själva kostnaden syns inte svart på vitt någonstans, men den operationella kostnaden har ökat.

– Det finns ju företag med hela avdelningar som sitter och uppdaterar CRM-systemen manuellt.

Lösningen stavas automatisering

Så undviker du informationssilos och ineffektivitet

Att ha snabb tillgång till kvalitativ data om företag och beslutsfattare är utgångspunkten för framgångsrika företag. I stället för att slösa bort tid och resurser på att hantera flera olika datakällor och system gör vi det möjligt för dig att bara ha en. I praktiken innebär det tillgång till data som innehåller uppdaterad och tvättad information om företag och konsumenter fri från dubbletter.

Datakvalitet ger dig bland annat

  • affärsbeslut som grundas på korrekt och uppdaterad data
  • en klar bild av vilka företag du gör affärer med
  • effektivare försäljningsprocesser genom direkt tillgång till kvalitetsdata
  • ökad effekt av din marknadsföring med hjälp av insikter om dina kunder
  • trygghet i att företagets GDPR-efterlevnad säkerställs

Lösningen på manuell hantering stavas automatisering, vilket både effektiviserar medarbetarnas vardag – samtidigt som informationen i systemen alltid är uppdaterad:

– Säg att du har en adressdatabas till kunder du skickar brev till regelbundet, vilket är ganska dyrt i dag. Att uppdatera den varje dag på egen hand är både enormt tidskrävande och medför stora risker att göra fel, trots att du kanske har fem pålitliga källor som grund. Nya områden byggs, postnummer ändras, företag byter adress. Det är element som inte alltid är knutna till de källor du använder, därför behövs en automatiserad process.

Kräver extern expertis

Samtidigt understyker Lisa Lindström att den här typen av omfattande frågor kräver extern expertis – som Dun & Bradstreet besitter.

– Om du ska dra om elen hemma gör du ju inte det själv, utan anlitar en elektriker. Det är samma sak kring master data eller CRM, du går ut på marknaden och frågar de som är experter hur man ska gå tillväga, säger hon och fortsätter:

– Det vi kan göra är att skapa kopplingar mellan multipla system, tack vara våra partnerskap kan vi göra det både i Sverige och med utlandet. Vi kan addera historisk information, städa bort felaktig data och genom toppmoderna API:er se till att uppdateringen sker automatiskt. Ju mindre mänsklig inverkan, desto mindre huvudvärk för en själv.

Bättre beslutsunderlag

En annan positiv effekt av att ta in hjälp är att informationen inte bara blir korrekt och hålls uppdaterad – beslutsunderlaget blir också bättre, menar Lisa Lindström.

– Vi kan förbättra analysen inom de områden kunden önskar, det ger bättre utrymme till mer korrekta beslut. Vi vet också att många sliter med compliance-frågor, här är all data GDPR-anpassad och korrekt utifrån de lokala direktiv som gäller.

Vilka är riskerna om man som företag inte tar tag i dessa frågor?

Man kommer att hamna på efterkälken och det finns stor risk för att dina kunder i stället väljer en konkurrent med mer träffsäker analys, till slut står man utan business. Man måste hoppa på det här tåget.

Få uppdaterad CRM-data