Här är it-avdelningens dolda kostnad

Globaliseringen, Digital information, Internet of Things, Big Data och AI har gjort att nya krav växt fram på hur man ser på datainnehåll och datakvalitet i systemen. Problemet är att företagen i dag ofta har multipla system och fragmenterade miljöer, vilket sätter enormt tryck på it-organisationen – och ökar den operationella kostnaden.

Den största ”pain pointen” vartenda företag dras med just nu. Så beskriver Lisa Lindström, Regional Data Owner hos Dun & Bradstreet, hur frågan kring data och datahantering uppfattas i dag.

"En it-utvecklare ska inte behöva lägga timmar på att sitta och städa ett CRM-system eller trycka ut rapporter till säljaren, de ska jobba med att stärka upp it-strukturen"
Lisa Lindström, Regional Data Owner, Dun & Bradstreet
 

– Att uppdatera system manuellt tar masssa timmar i onödan. En it-utvecklare ska inte behöva lägga timmar på att sitta och städa ett CRM-system eller trycka ut rapporter till säljaren, de ska jobba med att stärka upp it-strukturen.

Säkerställ att du alltid har senaste data

”Långsiktigheten saknas”

Lisa Lindström pekar på oviljan mot att investera i förbättrade datasystem ofta motiveras med ökade kostnader – när det förhåller sig precis tvärtom:

 

Så undviker du informationssilos och ineffektivitet
Att ha snabb tillgång till kvalitativ data om företag och beslutsfattare är utgångspunkten för framgångsrika företag. I stället för att slösa bort tid och resurser på att hantera flera olika datakällor och system gör vi det möjligt för dig att bara ha en. I praktiken innebär det tillgång till data som innehåller uppdaterad och tvättad information om företag och konsumenter fri från dubbletter.
Datakvalitet ger dig bland annat
  • affärsbeslut som grundas på korrekt och uppdaterad data
  • en klar bild av vilka företag du gör affärer med
  • effektivare försäljningsprocesser genom direkt tillgång till kvalitetsdata
  • ökad effekt av din marknadsföring med hjälp av insikter om dina kunder
  • trygghet i att företagets GDPR-efterlevnad säkerställs