Innovation Digital transformation Datadriven marknadsföring Smart data

Ingen digital tillväxt är möjlig utan API:ier:

"Det måste vara en organisatoriskt prioriterad fråga" 

 

De alltmer avancerade lösningarna för att få applikationer och databaser att kommunicera med varandra genom API-system erbjuder en guldgruva för företag som vill säkra sin tillväxt. Tack vare automatiserade informationsutbyten går det att fördjupa sin kundkännedom. 

Vad är ett API? 

Begreppet API står för Application Program Interface, ett system som gör det möjligt för program och system att prata med varandra, så att säga, och dela data. Ett vardagligt exempel, som även gemene man utanför IT-världen känner till, äger rum när en bild upplagd på Instagram även dyker upp på användarens Facebook-konto. 

I företagsvärlden handlar det dock om väsentligt större mängder data och efterfrågan gäller detaljerad information om bland annat kunder. Till skillnad från manuella data-leveranser som historiskt sett förts över i filformat mellan företag, exempelvis en gång i veckan, möjliggör API:er tillgång i realtid. 

– Ju större volymer och ju större antal kunder du har desto mer automatiserat vill du ha det. API:er möjliggör den sortens automatisering, säger Mohamed BeyanAPI-expert.  

”API är inte en trend, det är en nödvändighet 

En alltmer tilltagande efterfråga på API-tjänster ser vi sedan fem år tillbaka, trots att API-tjänster har funnits i minst tjugo år. 

– Det är inte en trend, det är en nödvändighet. Du överlever inte i dag om du inte kan nyttja API:er, säger Mohamed Beyan. 

– Kunderna ser API:er som ett nödvändigt verktyg för att automatisera och digitalisera för att skapa tillväxt. Och i min värld kan man inte göra det utan API.  

Han understryker värdet av att investera rejält i API:er. 

– Det finns flera företag som är bland de största i världen idag och som inte hade blivit lika stora som de har blivit utan API:er och relevant data, säger han. 

Information som tack vare API:er förs över i realtid hjälper företag att hålla sig à jour. Integreras informationsflödet med försäljningsavdelningen så ökar chansen att snappa upp köpvilliga kunder. 

– Exempelvis inom e-handel måste ett företag vara relevant gentemot sin målgrupp – veta vem kunden är och i vilken livssituation kunden befinner sig i – för att vara relevant på hemsidan och personalisera erbjudanden. Och där hjälper API:er, säger Mohamed Beyan. 

För mer information om API:er och våra API-produkter: 

Automatisering med API ger försprång 

De företag som tidigt anammade ett datadrivet arbetssätt och insåg att API:er bokstavligen var livsviktiga för att säkra framtida överlevnad har en fördel framför andra. Till stor del för att de redan har stött på utmaningar som gett dem möjligheten att finjustera, enligt Mohamed Beyan. 

– Så de har erfarenhet av vad de inte ska göra, säger han. 

På Dun & Bradstreet har man sett ett skifte i kundens köpresa de senaste åren där beslutsfattandet har gått över från en beställare utan djupgående teknisk kunskap – såsom ett företags inköpsavdelning eller en avdelningschef – till att teknikerna fått större mandat. Teknikerna är även de som besitter den kunskap som behövs för att analysera data. 

– I de scenarierna blir det tekniker, som är väl insatta i funktionalitet, som beställer och även utvärderar API:n, säger Mohamed Beyan. 

– API:er är inte endast en IT- eller teknikfråga, det måste vara en organisatorisk prioriterad fråga för att skapa tillväxt. API:er gynnar marknadsföring, sälj och kundservice. Och förstår man det är det lättare att ge sig in i matchen.  

Läs mer om nya generationens API:er

 

Skribent: Ann Törnkvist 

Vill du att vi kontaktar dig