Hur du känner igen en målvakt

08 sep 2021

Det har blivit vanligare att företag används i ekonomisk brottslighet, så kallade EKO-brott. Du som granskar företag har en viktig funktion och behöver leta efter tecken på ”målvakter” i företag.

Först en definition

En målvakt är en person som genom inträde i en företagsstyrelse tar på sig ett civilrättsligt ansvar för företaget. Målvaktens roll är till exempel att teckna firman och ingå olika avtal i företagets namn. Målvakten är ofta en person som inte förlorar något själv på att drabbas av exempelvis personlig konkurs. Vissa vet inte ens om att de är målvakter.

En målvakt vet ibland redan från början att inget som sägs eller avtalas ska fullgöras och är likgiltig inför det. Resultatet blir att företag töms på tillgångar och sedan försätts i konkurs med stora skulder.

Den gamla klassiska målvakten, som uteliggartypen, finns givetvis kvar men det finns fler målvaktstyper att hålla koll på.

En målvaktsbeskrivning kopplat till ekobrott

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har tagit fram personlighetstyper av målvakter som de påträffar. Personlighetstyperna har särskilda karaktärsdrag. Känner du igen dem?

Den utlandsregistrerade

Merparten av de utlandsregistrerade målvakterna är mantalsskrivna i andra EU-länder där de baltiska staterna och Storbritannien är mest förekommande. Dessa personer är svåra att få grepp om då det många gånger är mycket svårt att hitta information om personerna från öppna källor. Kring många av namnen rör det sig inte om ren och skär identitetskapning och i flera fall ställer man sig frågan om de överhuvudtaget existerar eller om de endast är namn på ett papper. Vi vet att en del av personerna existerar då det finns underrättelseinformation om dem, att de oftast har en roll som medhjälpare i kriminella upplägg. Några av dem har ett svenskt personnummer men står som utvandrade.

Lär dig avslöja målvakter

Den småkriminelle

Fortfarande får denna kategori anses vara överrepresenterad. Benämns också som uteliggartypen men det rör sig generellt om personer som begått mängdbrott såsom snatteri och andra mindre stöldbrott, ringa narkotikabrott, olovliga körningar, rattfylleri och olika typer av misshandelsbrott.


Den oförvitlige

Ser bra ut vid första granskning. Förekommer sällan i brottsregistret eller misstankeregistret. Taxerar vanligtvis en relativt låg inkomst. Det är först när man granskar historiskt företrädareskap och kontrollerar vilka personer som hen varit företrädare med, som målvaktsrollen framträder. Ofta framgår den tydligt när man lägger på underrättelseinformation.

Mångsysslaren

Något färre domar än den småkriminelle. Trots ett otal försök att bedriva företagsverksamhet har detta aldrig slutat lyckligt. Ett stort antal konkurser hindrar inte denna entreprenör att gång på gång försöka igen. Har oftast ingen eller mycket liten taxerad inkomst. Förekommer i bankers rapportering till FIPO gällande misstanke om penningtvätt. Förekommer som misstänkta i utredningar hos Ekobrottsmyndigheten. I de fall de blivit dömda för ekonomisk brottslighet har det i allt för många fall inte ådömts något näringsförbud. Har i några fall också blivit dömda för annan lite grövre brottslighet.

Den närstående

Har eller har haft en nära relation med bolagsförmedlaren, den grovt kriminella eller en faktisk företrädare. Här har vi sett fruar och sambor, före detta fruar och sambo, syskon, föräldrar och barn. Denna kategori är självmarkerande och lätt att känna igen.

Den unge i gängmiljö

Började sin kriminella bana i tidig ålder. Har nu kommit upp sig och har själv direkt knytning till gängmiljö eller umgås med personer som har den knytningen. Har redan ett gediget brottsregister i form av narkotikabrott och våldsbrott. Även vapenbrott gör sig gällande. På senare tid är det tydligt att man gett sig in i företagsvärlden då många förekommer som misstänkta för bedrägeribrott och ekonomisk brottslighet. Denna kategori använder företagen mest för att begå kreditbedrägerier. Dessa personer är sannolikt mer än bara målvakter då de förmodligen själva är involverade i den brottsliga verksamheten. Problemet med denna kategori är att de inte verkar bry sig. De är redan multikriminella och har inga betänkligheter mot att ställa upp på allt som kan ge ekonomisk vinning. Till skillnad från de andra kategorierna ser man här tydligt att många av personerna har en invandrarbakgrund.

Den likgiltige

Ofta en yngre person med låg taxerad inkomst. Förekommer ej i polisens register. Helt ointresserad av vad hen skriver på för papper, bara hen får betalt för det.

Den avlidne

Tyvärr har vi också kunnat konstatera att det finns personer som registrerats som företrädare i bolag i flera år efter att de avlidit.

Den nästan osynlige

Den nästan osynlige förekommer i den senaste i trenden av målvakter och den mest svårupptäckta. Förekommer i tre till fem bolag och används sedan aldrig mer. Vid en hundraprocentig konkursfrekvens är de ändå oerhört svårupptäckta då det lätt kan förväxlas med en vanlig företagare som misslyckas. Om den här målvaktstypen utvecklas kommer det bli mycket svårare för rättsvårdande myndigheter att upptäcka målvakter.

 

Källa: Ekobrottsmyndigheten