5 tips som höjer kreditbetyget

Säg den företagare som inte drömmer om bättre och smidigare affärer. Att förbättra företagets kreditvärdighet och höja kreditbetyget tar dig en bra bit på vägen. Här är tipsen som får ditt företags kreditrating att skjuta i höjden.

Livet som företagare blir bra mycket enklare med ett bra kreditbetyg. Ratingen, som är ett mått på hur kreditvärdigt ditt företag är, gör det lättare att göra affärer med andra – både som säljare och köpare.

Ett bra kreditbetyg signalerar nämligen för såväl kunder som leverantörer att ditt företag har god betalningsförmåga och är att lita på när det är dags att leverera tjänster eller betala fakturor. Därför finns det goda skäl att både jobba upp och synliggöra din kreditvärdighet. Men hur gör man egentligen för att höja kreditratingen?

Att ha bra ordning på de egna affärerna är en god start. Det handlar egentligen om självklarheter, som att betala fakturor i tid och fakturera löpande så att företaget inte får dåligt kassaflöde. Men det är också viktigt att ha koll på vilka man gör affärer med för att undvika obehagliga överraskningar.

– Går en kund eller leverantör i konkurs kan det påverka ditt företag negativt. Därför är det klokt att fortlöpande kolla upp hur det går för viktiga partners, säger Henrik Hargéus, product manager på Dun & Bradstreet.

Ungefär tre procent av alla företag har högsta betyget i Bisnodes kreditvärderingsmodell AAA. Det högsta betyget AAA delas endast ut till aktiebolag och för att nå dit krävs att bolaget funnits i tio år och att omsättningen är över två miljoner kronor. Dessutom ska nyckeltalen ligga över branschsnittet.

”Familjeföretag är överrepresenterade bland de mest kreditvärdiga, vilket kan förklaras av en långsiktighet. En bra balans mellan lånat och eget kapital är också framgångsrecept.”
Henrik Hargéus, produktchef med ansvar för kreditvärderingsmodeller på Dun & Bradstreet
 

Kännetecken för framgångsrika företag

Om man detaljstuderar vad som utmärker de mest kreditvärdiga bolagen är långsiktighet viktigt. Låg personalomsättning, få förändringar i ägarstrukturen och en förmåga att hålla fast vid strategier under en längre tid är exempel på gemensamma drag hos de mest kreditvänliga företagen.

Hand i hand med långsiktigt företagande går ofta låg belåning. Företag med AAA-betyg har i många fall vuxit stegvis, till betydande del med egna vinstmedel. Att återinvestera vinster i bolaget är alltså en smart strategi för att på sikt höja kreditbetyget.

 

Kreditrating i siffror
  • 72 procent av de svenska förtagen har AAA, AA eller A i kreditbetyg och anses därmed kreditvärdiga eller mer.
  • 28 procent av företagen har B eller C i kreditbetyg och rekommenderas således bara kredit mot säkerhet eller inte alls.
  • 1500 företag får sin kreditrating ändrad varje dag.
Det perfekta kreditverktyget
Bisnode RiskGuardian Suite är ett smidigt verktyg för kreditbedömning och leverantörskontroll
  • Effektivisera din risk- och kredithantering med ett verktyg som fungerar på både smartphone, desktop och läsplatta
  • Optimera din kreditrisk med bevakning som ger dig löpande uppdateringar om förändringar i dina kunders kreditvärdighet
  • Fatta trygga beslut med hjälp av Bisnodes marknadsledande kreditvärderingsmodell AAA
Läs mer