Högriskländer och skatteparadis – Har du koll på svarta listorna?

I och med skärpta regler 2020 för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism ska även din kunds kunders affärsrelationer kontrolleras. Man vill på detta sätt skärpa KYC-kontrollerna att ske i flera bakomliggande led. De utvidgade kontrollerna syftar till att få kännedom ifall företaget har anknytning till ett land som klassat som ett s k högriskland eller skatteparadis.

EU:s sanktionslistor är direkt bindande för EU:s medlemsländer. Vid en träff ska alla tillgångar frysas och rapportering ske till Finansinspektionen, FI, och till Finanspolisen. Kontoförändringar som sker under frysningstiden ska också rapporteras.

Den 13 februari 2019 presenterade EU-kommissionen en lista med 23 länder och territorier utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrororganisationer.

Det finns många listor som olika organ utfärdar som de anser är högriskländer och skatteparadis. En annan sådan lista är FATF:s lista över högriskländer, länder med handelshinder samt skatteparadis.

Låter det här krångligt?

Hur kan Dun & Bradstreet hjälpa till?

Dun & Bradstreet har tagit fram en förteckning som innehåller de svenska företag ingår i internationella koncerner där det i koncernen förekommer bolag med säte i så kallade högriskländer och skatteparadis. Det kan vara koncernmödrar, moderbolag eller dotterbolag. Länderna som ingår i undersökningen finns på EU:s och FATF:s listor över högriskländer, länder med handelshinder och så kallade skatteparadis. Bisnodes undersökning genomfördes september 2019.

Vill du ta del av listan klicka här.

Med högriskländer avses länder det föreligger stor risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Skatteparadis, även kallade Off-shore-ekonomier, utmärks av obefintlig reglering av finansmarknaden, låg eller ingen beskattning samt möjlighet till anonymitet. Länder med handelshinder är Iran och Nordkorea.

På EU-kommissionens och Financial Task Force, FTAF:s listor förekommer följande länder.

EU-kommissionen högriskländer och skatteparadis
Landskod Högriskländer Landskod Skatteparadis
AF Afganistan VI Amerikanska jungfruöarna
BA Bosnien och Herzegovina AS Amerikanska Samoa
GY Guyana BZ Belize
IQ Irak DO Dominikanska republiken
LA Laos FJ Fiji
SY Syrien AE Förenade Arabemirate
UG  Uganda GU Guam
VU Vanuatu MH Marshallöarna
YE Yemen OM Oman
ET Etiopien WS Samoa
LK Sri Lanka TT Trinidad och Tobago
TT Trinidad och Tobago VU Vanuatu
TN Tunisien    
PK Pakistan    
IR Iran    
KP  Nordkorea    

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.pdf

Financial Action Task Force, FATF (G7-länderna)
Landskod Högriskländer Landkod Skatteparadis, FATF Landkod Ekonomiska sanktioner o handelshinder
BS Bahamas AS Amerikanska Samoa IR Iran
BW Botswana GU Guam KP Nordkorea
ET Etiopien WS Samoa    
GH Ghana TT Trinidad och Tobago    
PK Pakistan VI US Virgin Islands    
IS Island        
LK Sri Lanka        
SY Syrien        
TT Trinidad och Tobago        
TN Tunisien        
YE Yemen        

http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk