AI Datadriven marknadsföring Smart data Digital transformation Smarta beslut

Glöm magkänslan – lita på data!

13 feb 2020

En av fyra toppchefer fattar strategiska beslut med magkänslan. I en värld som styrs allt mer av data och alla dess fördelar är det hög tid att ta ställning till fakta vid affärsbeslut som är avgörande för företagets framtid.  

Det är ingen hemlighet att många ledande och innovativa idrottslag som tidigare har förlitat sig på ett fåtal personers erfarenhet numera tar hjälp av fakta och statistik. I en miljö präglad av knivskarp konkurrens har datadrivna beslut visat sig vara skillnaden mellan att vinna eller försvinna. 

På Dun & Bradstreet har vi länge förespråkat smart användning av data. Vi har faktiskt levererat smart data och analys till våra kunder ända sedan 1960-talet. Även om metoderna ser annorlunda ut i

dag tror vi fortfarande på data för att driva företag framåt. I vår senaste rapport Dags att trappa upp! Sju steg till en datadriven organisation som toppchefer måste taundersöker vi vad chefer gör, och inte gör, för att på bästa sätt utnyttja det som många beskriver som en digital revolution. Vi har analyserat den nuvarande situationen och utformat rekommendationer till chefer, oavsett var de befinner sig i den datadrivna beslutsprocessen. Vi har intervjuat över 300 företagsledare på 10 europeiska marknader, och kommit fram till en del oroande resultat när det gäller tilltron till data och övertron på intuition och ”magkänsla”.  

Resultaten från rapporten visar att ”en av fyra öppet anger att de fattar sina beslut med magkänslan”, och att ”nästan hälften instämde i påståendet att vi 2030 kommer att skratta åt i vilken låg utsträckning vi använde dataanalys fram till 2020”.Vi ser med andra

ord dubbla signaler här. Det finns toppchefer som inser att effektiv och smart data tillämpas alldeles för lite, samtidigt som närmare 25 procent av de tillfrågade inte fattar datadrivna beslut.  

Ett av de mest talande påståendena från rapporten var följande:  

”2030 kommer det att vara den som kan använda data bättre än 
andra som vinner på marknaden.” 

Återigen ett säkert uttalande om framtiden, men när vi tittar på den nuvarande investeringen i data är det alldeles för lite resurser som går till de tre affärsområden som betyder mest för att uppnå resultat. 

Tips för att bli mer datadriven

Försäljning, forskning och utveckling (FoU) samt marknadsföring är områden som driver prestationer och tillväxt, men får inte tillräckliga investeringar.  


Det vi ser gång på gång är att företagen kan föreställa sig en framtid som styrs av data, de kan se hur det kommer att se ut längre fram, men de inser inte att framtiden redan är här och att det är dags att göra något nu på en gång. 
 

Ladda ner Dun & Bradstreets rapport: Dags att trappa upp!Sju steg till en datadriven organisation som ledningen måste ta