Artiklar Risk & Kredit

Följ Dun & Bradstreets globala riskindikator, framtisdutsikt och trender

19 mar 2021

Dun & Bradstreet hjälper dig att övervaka COVID-19:s globala påverkan på affärer. Vi hjälper dig att förstå vilken inverkan COVID-19 kan ha på din kundportfölj.


"Den stora osäkerheten kring riktningen och djupet av den globala pandemin är för närvarande det största bekymret för företagen. Som en konsekvens av politiken som antagits för att motverka effekterna av pandemin och pandemibegränsningarna på utbudssidan noterar vi inflationens avkastning efter ett decennium där den tenderar att komma under centralbankens mål", säger Dr Arun Singh, Global Chief Economist, Dun & Bradstreet.

Dun & Bradstreets riskindikator ger en jämförande, gränsöverskridande bedömning av risken att göra affärer i ett land.

Vill du att vi kontaktar dig