Global Business
Optimism Insights

Upptäck Dun & Bradstreets Global Business Optimism Insights (GBOI)

Resultaten från GBOI-undersökningen för andra kvartalet 2024 visar att tillverkningsföretag världen över är optimistiska. För första gången sedan rapporterna började har företagen en positiv syn på kostnadstrycket. Dessutom har förtroendet för de finansiella förhållandena varit oförändrat jämfört med första kvartalet 2024, vilket innebär att företagen klarar sig bra trots snäva finansiella villkor.

Undersökningen visar också att förtroendet för försörjningskedjan fortsätter att vara skakigt. Detta beror främst på påtvingad omdirigering av transporter till följd av geopolitiska händelser. Ett av sju företag svarade att de senaste geopolitiska händelserna påverkade deras verksamhet genom störningar i leveranskedjan. De flesta företag upplevde effekterna av dessa händelser genom försenade eller inställda investeringsplaner, följt av högre driftskostnader.

Viktigaste resultat

 

Vad är GBOI?

En omfattande undersökning av affärsoptimismen världen över. Rapporten fördjupar sig i företagsledares perspektiv för att ge dig en helhetsbild av det ekonomiska läget.

Nyckelindex

Vad gör vår GBOI unik?


Enhetligt urval för de fem indexen; enhetlighet avseende modell och metodik mellan länder; tillgång till fem index från en enda källa


Undersökning av ~10 000 företag i 32 länder, 17 branscher och 3 företagsstorlekar


GBOI är ett viktigt verktyg för att vägleda strategiska beslut


Indexen vänder sig till ett brett spektrum av företagsledare och chefer inom finans, investering, inköp, marknadsföring och säkerhet


Undersökningen samlar in data på branschnivå och omfattar flera teman


Unikt erbjudande för ESG-index

Omfattning och precision

Vår rapport – som täcker 32 länder (som står för cirka 70 % av den globala BNP) – bygger på information som samlats in genom en enkätundersökning med cirka 10 000 deltagande företag. Undersökningens omfattning säkerställer att rapportens insikter är representativa och återspeglar olika globala perspektiv.

Håll dig steget före med GBOI

GBOI bistår med den framförhållning som krävs för att fatta välgrundade beslut i ett ständigt föränderligt globalt landskap. Håll dig steget före kurvan, förutse marknadsförändringar och positionera ditt företag för framgång med våra omfattande kvartalsvisa insikter.

 

Download Q2 2024 Report

Download Q1 2024 Report

Download Q4 2023 Report

Download Q3 2023 Report

 

How Dun & Bradstreet Can Help

Dun & Bradstreet’s Country Insight Solutions provide forecasts and business recommendations for 132 economies, allowing businesses to monitor and respond to economic, commercial, and political risks. To learn more, visit http://dnb.com/country-insight