Datadriven marknadsföring

”Strategier som bygger på marknadsföring är avgörande för företagsinnovation – och framgång”

22 jun 2021

Intervju med Johanna Wretdal, Marketing & Communications Director  Accountor Finago Oy kring trenderna i rapporten Introducint the Marketing Department of Tomorrow”. 

Oavsett hur framtidens marknadsavdelningar kommer att se ut är det inget som kommer att uppstå ur tomma intet. De som vill hänga med i utvecklingen borde istället se framtidens marknadsföring som ett mål som man hela tiden måste sträva mot – ett mål som kommer att kräva proaktiva insatser, snarare än reaktiva. 

Enligt en studie genomfört av analysföretaget Kairos Future för Dun & Bradstreet är experter eniga om att det finns en rad olika scenarier för hur marknadsavdelningar kan bedriva en framgångsrik verksamhet år 2030. Det finns alltså flera olika sätt att nå denna framgång på. 2030 kommer ingen marknadsavdelning att vara den andra lik, och resan till framgång kommer att skilja sig åt från företag till företag. 

 

Företagens plan om att tillgodose framtidens försäljning och marknadsbehov 

Accountor Finago Oy är ett företag som tillhandahåller lösningar för digital ekonomistyrning till över 130 000 nordiska företag. Företagets plan om att tillgodose framtidens försäljnings- och marknadsbehov baseras på tre grundpelare: tillväxtgynnande förändringshantering, målgrupps- och kundfokuserad community boosting och tolkning av relevanta data. Johanna Wretdal, Marketing & Communications Director på Accountor Finago, anser att det är viktigt att se till att alla inblandade analyserar datatrender på samma sätt och banar väg för korrekta slutsatser som kan ligga till grund för både kort- och långsiktiga beslut. 

 – Jag tror verkligen att det är viktigt att kommersiella medarbetare åtminstone har grundläggande kunskap om data, och att de förstår varför det är relevant på en individ-, organisations- och generell nivå. Jag tror också att det kommer att bli alltmer avgörande att snabbt kunna anpassa sig från mer traditionella roller och kompetensramar till ett mer samarbets- och människoinriktat tillvägagångssätt – i ett alltmer föränderligt klimat. 

Precis som många andra experter menar Johanna Wretdal att termen ”marknadsavdelning” kan komma att bli förlegad i framtiden och öppna upp för ett mer dynamiskt förhållande mellan olika avdelningar inom ett enda företag.  

Personligen tror jag att vi kan se ett skifte även vad gäller benämning av avdelningar och att man kanske snarare kommer att lägga vikt vid färdigheter, arbetstillfällen, samarbeten, kundmöten och önskad effekt.

Johanna Wretdal Marketing & Communications Director Accountor Finago Oy

Detta är något som vissa redan implementerar genom det som nu kallas för ett intraprenört ramverk, eller s.k. “growth hacking”, vars mål är att bygga ytterligare framgång på kombinationer av specialenheter istället för specifika avdelningar. Inom vår organisation har vi till exempel testat – och implementerat – olika uppdaterade arbetssätt och sett riktigt lovande resultat. 

När Johanna Wretdal granskar dagens klimat tycker hon att det är positivt att allt fler företag nu inser det som de två senaste decennierna redan har lärt henne: ”att strategier som bygger på marknadsföring är avgörande för företagsinnovation – och framgång. Detta har blivit ännu tydligare under covid-19-pandemin.” 

Däremot är det viktigt att komma ihåg att framtidssäkra marknadsföringsinsatser inte bara handlar om teknik – att organisationer drivs av människor snarare än algoritmer eller data. 

 – Jag tror verkligen att man kommer att vara förberedd på framtidens krav så länge man behärskar socialpsykologiska färdigheter och har en förståelse för betydelsen av dataeffekter. Vi arbetar ju trots allt i en bransch som kretsar kring mänsklig kontakt. 

 


Ny Rapport!

Läs om 10 trender som kommer att förändra B2B marknadsföringen till 2030 i vår rapport om Framtidens Marknadsavdelning.


      Läs mer och ladda ner rapporten