Trendrapport

Så framtidssäkrar du din compliance

Lärdomar från coronapandemin framtidssäkrar branschen 
Läs mer

Ny trendrapport

I denna rapport förklarar våra experter inom compliance hur vissa risker ökar i kris tider.
Tre trender som formar framtidens compliance:
  • Digitaliseringen av samhället   
  • Sanktioner och motsanktioner
  • Ny teknologi 
Läs mer, få hela rapporten!
image90kkn.png

Möt nästa stora utmaning med självförtroende 

Coronapandemin har haft en enorm inverkan på alla delar av samhället. För dem som arbetar inom compliance och AML har krisen speciellt framhävt behovet av automatiserade processer, förebyggande åtgärder som transaktionsövervakning och tillgång till pålitliga uppgifter om dina affärspartners.
Våra experter och ledare inom compliance förklarar hur vissa risker ökar i tider av kris - men också hur denna utmaning kan förvandlas till viktiga lärdomar, vilket hjälper dig att framtidssäkra er compliance och möta nästa stora utmaning med mer självförtroende än någonsin.

 

Hur balanserar jag privacy och AML?

Dun & Bradstreet var värd för en live session i Stockholm med opinionsbildare och experter som diskuterade ämnet "Att hitta rätt balans mellan privacy och penningtvätt".

Se hela paneldebatten på Dun & Bradstreet Studio