Artiklar Datadriven marknadsföring Analys GDPR

Förstå dina kunder på djupet med smart data

Göran och Eva kommer med 63 procent sannolikhet att flytta inom två månader – med 74 procent sannolikhet letar de efter en stor villa. Med hjälp av riktigt smart dataanalys är det nu möjligt att förutse hur människor kommer att agera, och konsumera, i framtiden. Men det kräver att man gör slut på en gammal sanning – det klassiska målgruppstänket.

Det finns en anledning till att många företag upplever att det blir svårare och svårare att hitta sin målgrupp. Det pågår en beteenderevolution. Vad som är ”typiskt” blir svårare att definiera vilket påverkar hur man måste tänka i sin marknadsföring. Så vad innebär denna snabba förändring för företag och deras sätt att nå ut till sina kunder? Kan data och smart analys vara lösningen?

– Sedan länge har företag klumpat ihop sina kunder på samma sätt. Med hjälp av kön, ålder och inkomst har man försökt skapa produkter och tjänster som ska passa konsumenterna. Men i dag behöver en 30-årig kvinna inte ha mycket gemensamt med en annan. Det säger Ulrika Gimerby, som arbetar med marknadsanalys på Dun & Bradstreet.

Ungt, skrattande par står på bro med varsin take-away mugg i handen.
"För att förstå våra kunder måste vi inkludera de mjuka värdena. Vi måste utgå ifrån vilken personlighetstyp vår kund är, var i livet hen befinner sig och mycket mer. Först då kan vi på riktigt kommunicera rätt med de kunder vi vill nå."

Ulrika Gimerby, marknadsanalytiker på Dun & Bradstreet

 

4 tips för att analysera kunddata

  • Börja med att identifiera frågorna som är viktiga för ert företag. Fundera över vilka utmaningar och mål ni har inom företaget – det övergripande syftet med dataanalysen är ju att ni ska nå era mål.
  • Fundera över bilden ni har av era kunder och undersök om den faktiskt stämmer. Med rätt analys lär ni känna era befintliga kunder på riktigt och då förstår ni hur ni kan kommunicera med dem och hur ni gör för att locka in nya kunder.
  • Tänk på framtiden. När ni vet hur er målgrupp ser ut idag, fundera över hur den kommer att se ut i morgon. Är det samma kunder som åldras eller kommer ni att få nya kunder i samma ålder? Vilken skillnad innebär det för hur ni bör agera?
  • Fråga er hur ni kan dela upp er målgrupp på rätt sätt. Olika kundgrupper har skilda behov och intressen. Ska de få olika erbjudanden eller ska erbjudandena bara kommuniceras på varierande sätt? 

Komplexa livsstilar 

– Förut gifte man sig vid ungefär samma ålder och skaffade barn i samma skede. I dag är våra liv mer oförutsägbara, exempelvis kan barnfamiljer i dag se ut på en mängd olika sätt. Två ogifta 55-åringar, boendes i Sundsvall med 30 000 i lön kan se likadana ut på pappret. Men i verkligheten kanske den ena lever i ett singelhushåll med färre utgifter och den andra i ett småbarnshushåll med fler munnar att mätta.

Mjuka värden allt viktigare

– För att förstå våra kunder måste vi inkludera de mjuka värdena. Vi måste utgå ifrån vilken personlighetstyp vår kund är, var i livet hen befinner sig och mycket mer. Först då kan vi på riktigt kommunicera rätt med de kunder vi vill nå.

Att utvinna dessa mjuka värden är en fråga om avancerad dataanalys med information från tusentals olika källor. Bisnode har en egen databas som inkluderar alla Sveriges invånare, och där var och en har blivit tilldelad en av tio olika personlighetstyper. Exempelvis så har Äventyraren, Organisatören och Humanisten alla sina egna preferenser och värderingar.
– Kombinerat med vilken livsfas personen är i, och vilken familjesituation hen lever i, kan man få reda på värdefull information om varje människas aktuella och framtida behov. Vi kan svara på vilka personer som troligen kommer att flytta inom ett år eller vilka som helst reser till Thailand – och det gör en stor skillnad för hur man bör kommunicera med individen såväl som med hushållet.

Vill du att vi kontaktar dig

Behåll och utveckla dina kunder

Behåll och utveckla dina kunder

Ta hand om dina befintliga kundrelationer

  • Förbättra dialogen med händelsestyrd marknadsföring
  • Maximera intäkterna med större andel av kundernas inköp
  • Öka kundnöjdheten och behåll fler kunder
Läs mer