Det här är trenderna inom B2B-försäljning 2023 du behöver känna till

Vad är det som skiljer framgångsrika försäljningsteam från mindre framgångsrika? Vilken roll spelar data? Upptäck de hetaste trenderna inom B2B-försäljning 2023.    

Naturligtvis spelar erfarenhet och uthållighet en stor roll, men instinkten i sig räcker inte.

Hur kommer det sig att vissa alltid kommer i kontakt med rätt företag, medan andra får nobben gång på gång?

I 2023 är svaret lika enkelt som det är logiskt:

  • Det handlar alltid om användning av data och information.
  • Att kontakta rätt person har inte med slumpen att göra. 
  • Att berätta rätt och relevant historia har inte med slumpen att göra. 
  • Att ringa vid rätt tidpunkt, när företaget har ett behov, har inte heller med slumpen att göra.

De här besluten fattas alltid baserat på rätt data. 

Data visar vilket företag som är mest intresserat av er lösning just nu och vem det är som fattar besluten.

Det här gör säljarbetet effektivt.

Detta eftersom data flyttar fokus till prospects med stor sannolikhet för en lyckad affär. Data gör det även möjligt att automatisera processer. 

Samtidigt är världen i dag präglad av oförutsägbar yttre påverkan. Under de senaste åren har pandemin haft en enorm inverkan på näringslivet. Klimatkrisen och internationella konflikter utgör i dag ett ständigt hot.

Det är därför säljteamets uppgift att bygga en resilient och framtidssäkrad försäljningspipeline.

Data är det som driver på tillväxten.

Korrekta, aktuella och relevanta data om kunder och prospects ger en djup förståelse av kundernas behov och säkerställer strategisk inriktning. Särskilt i tider av lågkonjunktur och strama budgetar ger data de värdefulla insikter som behövs för att kontakta rätt person vid rätt tidpunkt.

Vi djupdyker i de viktigaste B2B-försäljningstrenderna 2023 och inleder med ett ökat fokus på personalisering inom försäljning.

Lägg din tid på att sälja
D&B Hoovers är ett verktyg för att skapa en snabbare väg till försäljning. Med mer kvalitativa leads och djupare kundförståelse till hands kommer säljaren att kunna lägga mindre tid på att leta efter kunder och mer tid på att sälja.
Läs mer om D&B Hoovers