Framtidens data – En undersökning av konsekvenserna av covid-19

Coronapandemin har inneburit nya utmaningar för företag som vill få fram värdefull kunskap från sin data. I en ny undersökning av företag i Europa från Dun & Bradstreet svarade 52 % att deras företag inte skulle klara sig utan högkvalitativ data.

När pandemin vände upp och ner på världen, fick det många företag att öka takten i sin resa mot att utnyttja data. – Med den enorma mängd data som finns tillgänglig behöver företag inte bara vilken information som helst, utan data som är väl sammanställd, snabb att få fram och korrekt, säger Anthony Scriffignano, Senior Vice President och Chief Data Scientist, Dun & Bradstreet.

–Med andra ord, data som fyller sitt syfte, tillägger han.

Ladda ner rapporten: Framtidens data – En undersökning av potentialen hos framtidens dataDe senaste två åren har pandemin skapat störningar i leveranskedjor världen över, vilket innebär stora utmaningar för många företag. Tre av fem svarsdeltagare använder data för att övervaka upphandlingar och leveranser (62 %).

– Det är centralt att reflektera över om data är korrekt och aktuell eller om den snarare är föråldrad och irrelevant, säger Scriffignano. Pandemin har drivit upp frågan på företagens dagordning.

I undersökningen fann man flera problem som företagsledarna hade gemensamt: Tveksamhet på om den data som lagras för planeringssyfte är korrekt (47 %), osäkerhet om man har rätt teknik för att kunna utnyttja sin data fullt ut (46 %), och oro för om företaget agerar tillräckligt snabbt för att använda data på bästa sätt (45 %).

I resultatet av Dun and Bradstreets undersökning visades en hög nivå av förståelse för att förvärv av data bara är det första steget – att lagra och organisera informationen för att underlätta analys måste vara en del av varje datastrategi. Sju av tio tillfrågade företagsledare tror att effektiv datahantering kan innebära en konkurrensfördel (73 %).

– I en kris är det de företag som slår sig samman för att dela sina kunskaper och erfarenheter som klarar sig bäst, säger Rikard Candell, Analytics Director, Dun & Bradstreet Europa. Ingen klarar det här på egen hand, och därför är det så viktigt att ta hjälp av pålitliga dataspecialister.

Den här undersökningen omfattar 1 704 beslutsfattare och genomfördes av Censuswide i augusti 2021. Svarsdeltagarna arbetar på företag baserade i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Sverige, Schweiz, Norge, Danmark, Finland, Polen och Ungern.

 

Ladda ner den nya rapporten: Framtidens data – En undersökning av potentialen hos framtidens data