E-bok

Minska riskerna med sanktioner och efterlevnadskrav 

Ladda ner en praktisk 7-punktsguide för hantering av data om efterlevnad
Ladda ner e-bok

Ladda ner e-bok gratis!

Kan du lita på din data för compliance?

Att ha tillgång till tillförlitliga och uppdaterade data av hög kvalitet är mycket viktigt för att proaktivt kunna identifiera potentiella risker – men kan du lita på att de data du baserar din efterlevnad på är korrekta?  

Överflödet av data leder även till att andra viktiga frågor måste besvaras: 

  • Från vilka källor ska dessa data inhämtas? 
  • Hur exakta, tillgängliga och aktuella är dessa data? 
  • Hur är det med säkerheten? 

De här frågorna är lika viktiga när man försöker hitta rätt bland regler, lagar, befogenheter och standarder som ständigt uppdateras inom alla sektorer, både globalt och lokalt. 

För att hjälpa dig att uppnå dina efterlevnadsmål har vi tagit fram en praktisk checklista med sju tips på hur du kan säkerställa att ditt företag följer lagstiftningen och har tillförlitlig data för compliance.

Kan du lita på din data för compliance

Vi kan hjälpa ditt företag att bättre förstå riskbilden och hur olika enheter hänger ihop  

Dun & Bradstreets databaser ger dig omfattande inblick i verkliga huvudmän och ägarstrukturer kopplade till mer än 455 miljoner företag i 228 länder – världens mest omfattande och pålitliga källa till kommersiella data. 

Ladda ner gratis e-bok

De beslut du fattar kan förändra allt – särskilt i dessa tider

Det är svårt att hålla reda på vad lagstiftningen säger och se till att företaget efterlever den när reglerna hela tiden förändras, men om du inte vet vad som gäller för dina kunder och vilka dina affärspartners verkliga huvudmän är kan företagets ekonomi och rykte skadas. 

Efter Rysslands invasion av Ukraina är det viktigare än någonsin att känna till vilka dina kunder, affärspartners och leverantörer är och om de påverkas av sanktionerna. Snabba förändringar och sporadisk information gör det svårt att förstå hur kunder och leverantörer hänger ihop, vem som är den egentliga huvudmannen och om affärspartners är kopplade till enheter eller individer som omfattas av sanktioner. Genom att vara uppdaterad på vilka sanktionskontroller som krävs kan du se till att du har all information du behöver för att fatta de bästa besluten för ditt företag. 

image2alss.png


D&B Corporate Linkage 

Kopplar samman olika företag 

Identifiera dotterbolag som hänger samman med enheten genom att söka och koppla ihop företagets DUNS-nummer 

. 

 

imageykviu.png

D&B Beneficial Ownership 

Kopplar huvudmän till enheter 

Identifiera enheter eller personer som är kopplade till ett DUNS-nummer och gynnas av den berörda enhetens framgångar (direkt eller indirekt) 

D&B Network Intelligence 

Kopplar personer till enheter och roller 

Sök efter ett DUNS-nummer, identifiera aktieägare, huvudmän och vilka som har kontroll över det här DUNS-numret som beslutande aktörer och lista sedan alla DUNS-nummer som aktören är kopplad till globalt 

En gedigen onboarding- och övervakningsprocess som levereras snabbt och kan automatiseras hjälper ditt företag att: 

Öka kunskapen och insikten om kunder, partner och leverantörer med den senaste och mest tillförlitliga affärsinformationen

Minska risken och förhindra renomméskador genom omfattande data och insikter
Ha uppdaterad information om förändringar i företag eller verkliga rättighetsinnehavare genom övervakning och rapporter 
Implementera en gedigen granskningsprocess för att säkerställa att lagstiftningen följs Våra lösningar för compliance och AML hjälper dig att följa reglerna.

Med hjälp av lösningarna kan du lättare kontrollera och säkerställa efterlevnaden av lagar mot penningtvätt och undvika att göra affärer med sanktionerade enheter och individer.