Dessa länder är det hög risk att göra affärer i

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina, stigande räntor och covidpandemin har än en gång visat hur snabbt det ekonomiska läget i vissa länder kan försämras. Det gör det än viktigare för företag att övervaka dessa risker regelbundet. 

Landriskkartan från Dun & Bradstreet visar att risknivåerna alltjämt är höga i vissa ekonomier. Det är särskilt riskfyllt att göra affärer i länder som Afghanistan, Libyen, Jemen eller Syrien, där Dun & Bradstreet graderar landrisken till DB7. Det placerar dem i botten av världens länder i bedömningen.

“Politisk oro, svagt ekonomiskt resultat eller underutvecklad infrastruktur är faktorer som ingår i vår bedömning av länderna och leder fram till ett sådant resultat”, förklarar Malin Höök, Product Director Finance & Risk Solution Nordic på Dun & Bradstreet.