Decenniets viktigaste trender som formar framtiden

Fyll i formuläret för att hämta din rapport

En framtidsspaning kring 
hållbara datatrender att
hålla ett öga på 2020-2030

Företag och myndigheter runt om i världen är redan i full färd med att samla in och organisera data för att kunna utveckla algoritmer. De som sitter i förarsätet är ofta teknikföretag och stora företag med tillräckligt mycket kapital att investera i ny teknik. Teknik som ger dig tillgång till en enorm mängd data men också möjlighet att bearbeta den, styra den och dra fördel av den. 

Faktum är att det vi nu bevittnar är en revolution. Och precis som alla andra revolutioner kan situationen till en början verka oöverblickbar och förvirrande. Med den här rapporten vill vi ge klarhet. Den visar tydligt vart vi befinner oss i dag och vilka möjligheter som väntar i morgon.

PD:fer dags att trappa upp

Genom att titta på trenderna som kan påverka de kommande tio årens användning av data har vi sett att vissa frågor kommer få större betydelse än andra: 

  • Data och affärer 2020-2030
  • Industri 4.0 - att tämja ostrukturerad data
  • Så påverkar data olika branscher och de tre föregångarna: Retail, bank & finans, transport 
  • Morgondagens datadrivna ledare 
  • Data och hållbarhet
  • Data och integritet
  • Data inom näringsliv och samhälle
  • Data och monetarisering
  • Top 3 områden med störst potential: Data överallt, Integritet och Äganderätt 

De som vill vara en del av den här övergången till dataeran har ett spännande decennium framför sig. De som är osäkra, försiktiga och tvivlande kring de möjligheter som väntar för både näringslivet och samhället koommer tveklöst att hamna på efterkälken.