Artiklar Smart data Datadriven marknadsföring

Datakvalitet är nyckeln till framgång

03 mar 2021

Därför är datakvalitet nyckeln till framgång för ditt företag!


För att 
behålla er konkurrenskraft och positionera er som ett framgångsrikt företag är det ett absolut måste att ni har kontroll över er data och säkerställer en hög datakvalitet. Inte så konstigt att datakvaliteten har högsta prioritet för många företag och chefer. Fullständig, korrekt och uppdaterad data är nyckeln till företagets framgång och säkerställer att inga pengar går förlorade i onödan. 


I den här artikeln tittar vi närmare på datakvalitet. Vi fokuserar på följande tre aspekter:

  • Varför datakvaliteten är så viktigt för ett företag
  • Kriterierna för hög datakvalitet 
  • Hur man uppnår och upprätthåller hög datakvalitet
 

Betydelsen av hög datakvalitet
Vi ska först undersöka varför datakvaliteten är så viktig för affärsframgång. Tillgång till rätt data av rätt kvalitet innebär en mängd fördelar och möjligheter.

Beslut
Ju högre datakvaliteten är, desto större säkerhet känner medarbetarna inför de beslut de fattar. Det minskar risknivån och ökar såväl produktiviteten som effektiviteten. 

Produktivitet
Hög datakvalitet leder till högre produktivitet. I stället för att behöva kontrollera och korrigera fel får medarbetarna mer tid till sina faktiska arbetsuppgifter. 

Produktivitet
Hög datakvalitet leder till högre produktivitet. I stället för att behöva kontrollera och korrigera fel får medarbetarna mer tid till sina faktiska arbetsuppgifter. 

Marknadsföring 
Korrekt data möjliggör exakt målgruppsinriktning och personanpassad kommunikation. Detta är något som blir allt svårare och samtidigt allt viktigare i dagens omnichannel-miljö.


Kriterierna för hög datakvalitet
Nu vet vi varför det är så viktigt med kvalitativ data. Låt oss titta närmare på vad som kännetecknar hög kvalitet. Nedan beskrivs de fyra kriterierna för datakvalitet:

Korrekthet 
Det är en självklarhet att data och information måste stämma. En databas får inte innehålla felaktig information.

Fullständighet  
Dataposter och -register kan bara anses vara fullständiga om de innehåller all tillgänglig information. Om till exempel bara två tredjedelar av alla köp som en kund har gjort registreras så återspeglar datan inte kundens verkliga värde. Det leder i sin tur till att företaget inte kan utnyttja kundens verkliga potential. 

Standard 
Standardiserad data är av stor betydelse för användarna. Den gör det lättare att synkronisera data. Ta adressdata som ett exempel. Adresser i Tokyo ser ut på ett annat sätt än adresser i Sverige, som ser annorlunda ut än adresser i USA. Tydligt definierade standarder är ett måste för att säkerställa att nya poster automatiskt importeras på rätt sätt, och för att identifiera och eliminera dubbletter. 

Tillförlitlighet
Datakällorna måste vara tillförlitliga och trovärdiga, samt tjäna ett specifikt syfte. Det är bara när data uppfyller de här kriterierna och är tillförlitlig som den kommer att användas och ligga till grund för väl underbyggda, korrekta beslut.

 

De fem stegen till hög datakvalitet 
Nu vet du varför datakvaliteten är så viktig och vilka kriterierna är. Så hur kan ni förbättra kvaliteten på er data? 

1. Sätt upp mål 
Innan ni börjar rensa er data måste ni ha en tydlig bild av vilket affärsproblem ni vill lösa. Alla intressenter måste vara överens.   

2. Identifiera data 
Data lagras oftast i olika separata system, exempelvis CRM-system eller Excel-listor, ibland till och med på papper.  

3. Utvärdera 
När all data har inventerats görs en bedömning av den nuvarande datakvaliteten. Det inkluderar även processer och verktyg.  

4. Definiera parametrar 
Detta omfattar att identifiera orsakerna till låg datakvalitet. Exempel lägger medarbetarna ständigt in information på fel sätt. Säkerställ att du kommer tillrätta med det underliggande problemet.  

5. Övervaka 
Eftersom datakvaliteten är en ständigt pågående fråga är permanent eller regelbunden övervakning ett måste.  

 

Högkvalitativ Data 

 

Åtkomst till vår högkvalitativa data om företag och konsumenter samt möjlighet att rensa och berika din egen data – smarta beslut kräver smart data.
Läs mer

Vill du få vårt nyhetsbrev?