Därför ska du använda data i din strategi

När en gedigen plan för företagets framtid ska tas fram är analys och data en grundförutsättning. Även när det gäller tillväxtmöjligheter och målsättningar går svaren att hitta i data.

Data har enorm betydelse i alla delar av verksamheten, och när denna data används på rätt sätt kan den ge: fler leads och mer lojala kunder för marknadsavdelningen; ökad försäljning för säljavdelningen; färre klagomål för kundservice och framgångsrik innovation för utvecklingsavdelningen.

Faktum är att datadrivna företag i genomsnitt är 6 procent mer lönsamma än företag som inte drar nytta av data. Så varför inte använda all den data du samlar in om kunderna varje dag för att planera en strategi som tar dig förbi konkurrenterna och gör ditt företag mer framgångsrikt?

Hur kommer jag i gång med datadriven strategi?

Ofta ser vi att en strategi börjar med ett hav av gula post-it-lappar, papper som svämmar över och otaliga koppar kaffe. Den metoden kan visserligen fungera, men första steget för att bli ett datadrivet företag är att skapa ordning i datakaoset. Företag använder nämligen bara runt 3 procent av all den data de samlar in. Det finns alltså mycket att vinna på att byta ut magkänsla och gissningar mot fakta och dokumenterad kundinsikt.

Data är nutidens guld

Du har garanterat en hel del kunskap om dåtid och nutid, det vill säga om kundernas beteende i förhållande till ditt företag. Du vet säkert både vad dina kunder har köpt, när och hur, och om de återkommer för att köpa mer. Du vet också ungefär var dina kunder bor utifrån deras köp. All den här kunskapen är guld värd för att förutspå framtiden. Med rätt verktyg kan du nämligen utnyttja alla former av data oavsett storlek, format, struktur och hastighet för att skapa bästa möjliga upplevelse för kunderna.

Data måste först och främst vara strukturerad och lättillgänglig för att du ska kunna jobba med den. Kanske måste datan dessutom kopplas samman från flera olika system för att ge fullständig mening. Det kan handla om information från CRM- och ERP-system, Marketing Automation-system, nöjdhetsmätningar, onlinebeteende och så vidare.


Genom att samla all denna data och börja analysera den kan du med utgångspunkt i faktiska bevis enklare planera din strategi. På Dun & Bradstreet jobbar vi med så kallad data mining, vilket innebär att vi kopplar, länkar och korsar data på alla möjliga sätt så att du får svar och vägledning för nya satsningar.

Den datadrivna kundresan

Utnyttja din data på ett smart sätt och skapa närmare relationer mellan ditt företag och dina kunder. När du ersätter magkänsla med datadrivna insikter så kan du enklare hitta, utveckla och behålla dina kunder.

Använd data aktivt och börja se värdet av det

Data skapar värde först när den får dig att börja göra något annorlunda. Det räcker alltså inte att du upptäcker brister om du inte gör något åt dem. Det kan verka självklart, men det svåra är att skapa satsningar som säkerställer att du utnyttjar din data aktivt. Vi har gott om exempel både inom säljstrategier, marknadsföringsaktiviteter, kundservice och produktutveckling. Det finns så många dolda möjligheter med data att det knappast går att komma i gång med dataanalysen snabbt nog.

Exempel 1

Säg att ert mål för 2019 är att kundbasen ska öka med 10 procent. Samtidigt har ni inte ökat er kundtillströmning de senaste tre åren. Ni kan alltså inte fortsätta som ni gör i dag om ni ska lyckas med ert mål. Er kundstrategi och era satsningar behöver ändras. Men hur? Kanske kräver det ändrade kundstrategier, kanske kräver det att ni fokuserar på en annan målgrupp än den ni lägger störst kraft på i dag.

Exempel 2

Säg att ni ska spara 15 procent på marknadsföringsbudgeten nästa år, och att er största marknadsföringskostnad är reklamutskick. Hur ska du säkerställa att pengarna spenderas där de skapar största möjliga nytta? Skickar ni reklam till rätt målgrupp? Väljer ni rätt budskap? Om ni jobbar på ett smart sätt med data kan ni få svar som kan leda till att ni kan minska antalet reklamutskick och ändå behålla samma omsättning.

Med tillgång till smart data blir det enklare att:

Automatisera dina risk- och kreditprocesser

 • Optimera dina kreditbeslut med data och analys
 • Öka lönsamheten genom att säga ja till rätt kunder och nej till övriga
 • Säkerställ att du följer regler om efterlevnad vid bedömningar

Lära känna dina kunder bättre

 • Få reda på mer om vilka dina kunder är, vad de vill ha och när de vill ha det
 • Få nya insikter genom att kombinera din kunddata med Dun & Bradstreet data och onlinedata
 • Få tillgång till data i dina befintliga affärssystem med hjälp av API
 • Följ GDPR-lagstiftningen

Hitta rätt kunder

 • Få ökad avkastning genom att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt med rätt budskap
 • Förbättra digitala kampanjer - allt från programmatisk annonsering till annonser i sociala medier

Hitta rätt samarbetspartners

 • Få tillgång till världens största företagsdatabas med 285 miljoner företag och 100 miljoner kontaktpersoner.
 • Minska kostnaderna i samband med certifiering av nya leverantörer med upp till 15 procent och tiden för företagsbesiktning med upp till 50 procent.
 • Förkorta utestående betalningar med upp till fem dagar.