AI Datadriven marknadsföring Digital transformation Smart data Smarta beslut

Dags för ledningen att trappa upp!

13 feb 2020

Resultaten från vår senaste rapport om dataanalys är tydliga. Framtiden är här, men många företagsledare sitter och sover vid ratten. Rapporten, Dags att trappa upp! Sju steg till en datadriven organisation som toppcheferna måste ta, visar till och med att många företags framtid är hotad. Många missar de möjligheter som verkligt datadrivna beslut ger, och andra missar både nuvarande och framtida affärsmöjligheter. 

 
Efter att ha talat med 300 toppchefer på 1europeiska marknader visar vår rapport att chefer befinner sig på olika nivåer på sitt företags datadrivna resa, beroende på hur väl de hanterar sin data och om de utnyttjar smart data eller inte. 
 
Med hjälp av trappan nedan kan vi se hur datamogna toppcheferna är, från eftersläntrarna till de datadrivna:
 
Tips för att bli mer datadriven
 

Brist på kunskap vid datadrivna beslut 

 
Vi ser i resultaten att det finns en verklig brist på kunskap i fråga om datadrivna beslut. Dessutom avslöjar rapporten dåligt riktade investeringar när det gäller att hantera och utnyttja data.  
 
Ibland sägs det att fiskar ruttnar från huvudet, vilket betyder att ledarskapet är huvudorsaken till misslyckanden i organisationen. På samma sätt indikerar undersökningen att positiv förändringnär det gäller avancerad användning av data, också måste börja med ledningen. Därför blir steg 2: Toppcheferna, ta ledningen!
 
Det är med utgångspunkt i detta som vi inser att den här ökande klyftan i datakunskap är ett hinder för potentiell tillväxt. Vi har identifierat sju viktiga steg som företagsledare kan ta för att utnyttja potentialen i den data som de har tillgång till samt den utanför deras organisationer: 
 
Tips för att bli mer datadriven
 
Varje steg i trappan beskriver en åtgärd som toppchefer behöver genomföra för att ta sig närmare målet att utnyttja data fullt ut och ta datadrivna beslut 
 

Svårt att hitta datatalanger  

 
Hälften av de toppchefer vi intervjuade ansåg att ”data, automation och AI kommer vara viktigt för mitt företag men det är svårt att säga hur”. Samtidigt som toppcheferna själva är osäkra på vad de ska göra oroar de sig även för svårigheterna att rekrytera talanger. 38 procent av de datadrivna organisationerna ser det oroande nog som en permanent utmaning att locka datatalanger. 
 
Rapporten beskriver många av de utmaningar som europeiska toppchefer upplever just nu men föreslår även lösningar, så missa inte att ladda ned den. Läs mer om varje steg och vad det innebär för en toppchef att gå igenom transformationen för att bli mer datadriven