Innovation Datadriven marknadsföring Digital transformation

Cookies och digital annonsering - vad behöver du tänka på 2021?

Tre  konkreta tips på  vad du som digital marknadsförare  bör tänka på 2021 

Det finns många bra och praktiska tillämpningar av cookies, en som många av oss dagligen drar nytta av ärnär du e-handlar och lägger till flera artiklar i din kundvagn då behöver du cookies för att komma ihåg de artiklar som lagts till iköpkorgenom du kommer tillbaka vid ett senare tillfälle från samma webbläsare. 

Se en kort film som sammanfattar denna artikel

Inom digital annonseringharcookiesanvänts i över 20 år för attmäta och styra digitala annonskampanjer, exempelvis att hålla koll påhurmånga gånger en annons skall visas för varje besökareför dig som besökare, men också för att styra annonser mot utvalda besökare. 

Vad har hänt under 2020 kring cookies?    

De flestawebbläsarehar förbättrat sinfunktionalitetför att justförsvåra spårning av besökares surfmönster, detta för att man vill skydda dig som surfare från spårning.Det för med sig att möjligheterna att styra och mäta digitala annonskampanjerharförsämrats. 

Detta har främst drabbatcookies från externa parter,så kallade tredjepartscookies. Detta har gjort det mycket svårare försäljbolag, byråer och teknologibolag att bygga upp surfprofiler på hur du surfat på olika sajter med syfte attstyradigitalaannonskampanjermot digsom besökare.Många annonsköpare och byråer har märkt en stor minskning av antalet tillgängliga tredjepartscookies, därför har många börjatandra former avdigital annonsstyrning, som exempelvis postnummerstyrning meddemografisk data. 

GDPRnufått verkligt genomslag på den digitala annonsmarknaden. Många, både säljare och köpare är oroliga över vad man får och inte får göra, denreellaeffekten är att många söker sig ifråncookiestyrd annonsering,just förattundvika eventuella legalautmaningar. 

Idag är det i princip bara GoogleswebbläsareChromesom stödjer tredjepartscookies. De har en ungefärlig marknadsandel på 60%.Samtidigt har Googleaviseratatt de kommer stänga av tredjepartscookies inom något år.   

Från en av våra ad-techsamarbetspartnersXandrhar vi fått del av intressant statistik som verkligen visar hur viktig tredjepartscookies är i detdigitala programmatiskaekosystemet.När webbläsarenFirefoxstängde ner sitt  tredjepartscookiestöd,halverades intäkten per annons på bara två månader, allt beroende på att annonsörernas vilja att betala för en icke styrbar besökareåterspeglas i lägre annonspriser. 

imagea6lve.pngKälla: Xandr DS

Tre tips kring cookies som digital marknadsförare bör tänka på 2021:   

  1. Frekvensstyrningen på programmatisk annonsering fungerar inte lika bra längre, då tredjepartscookies numera har en räckvidd på 60%. Som köpare kan du korta ner dina kampanjer tidsmässigt för att undvika för hög frekvens per besökare. Ett annat sätt är att tid styra annonseringen under dagen.  
  2. Vill du nå exakt rätt målgrupp ta direkt kontakt med större publicister eller broadcasters som har inloggade användare. Då kan du styra annonser mot inloggade användare och vet att du når rätt målgrupp. 
  3. Hos Google och Facebook kan du fortfarande styra bra, de påverkas inte på samma sätt eftersom de flest är inloggade på någon av deras tjänster. På Facebook har du dessutom möjlighet att ladda upp en lista på personer som du vill rikta annonseringen till. Exempelvis med Dun & Bradstreets hjälp kan du selektera fram rätt målgrupp, exempelvis personer som bor i villa eller kör en Volvo.   

 

Fredrik Strauss 
Global Product Manager,Digital Marketing, Dun & Bradstreet 

 GDPR

Cookies

Dun & Bradstreet

Vill du få vårt nyhetsbrev?