Bli datadriven i dag

Här är höjdpunkterna från webbseminariet "Are you really data-driven?", som Dun & Bradstreet höll tillsammans med SuperOffice för att visa nordiska företag hur de kan utvecklas och växa. I det här inlägget får du höjdpunkterna från webbseminariet:

 

Pernille Møller Lund, SuperOffice:

Digitalisera kundresan!

 

Börja med systematiskt värdeskapande
Genom att inleda en process för att bli datadriven startar du samtidigt ett systematiskt arbete med att sortera och använda kunddata. Steg för steg kan du upptäcka nya försäljningsmöjligheter med hjälp av kundinsikter.

CRM handlar om att maximera affärsvärdet genom att bygga upp kundkännedom och utveckla kundportföljen.

Vinn nya marknader – och vårda de kunder du redan har
Eftersom du vet vilka dina befintliga kunder är – och vilka behov de har – kan du sälja mer till dem. Ta bättre hand om dina befintliga kunder. Det är lättare att sälja mellan olika företag och du kan hitta kunder som liknar dem du redan har.

Inför stoppunkter i den digitala kundresan
För att bygga en starkare relation med kunderna och utnyttja möjligheten att samla in relevant data om kundernas intressen och behov är det en god idé att kartlägga var i kundresan kontaktytorna mellan ditt företag och kunden sker. Kraftsamla resurserna runt dessa ytor för att förbättra konverteringen och kundupplevelsen.

En kundportal är värd sin vikt i guld
Skapa en portal med inloggning där kunden kan skapa sin egen profil och dela information med användbart värde. Detta skapar en god kundrelation med möjlighet att förutse kundens nästa köp.

 

Majid Malik, Dun & Bradstreet:

Använd affärsinsikter för att öka försäljningen

 

Gör data till en grund
Investera i data. Se till att data och analys blir en viktig del av din organisations kultur och affärsstrategi i alla processer och på alla nivåer i företaget.

Ta reda på vilka uppgifter du behöver
Vilka uppgifter är viktiga för dig i din verksamhet? Ta reda på vilka uppgifter du har och vilka du behöver. Skapa sedan en strategi för hur du kan skapa aktiviteter utifrån den.

91 procent av CRM-data är ofullständiga (källa: Salesforce)
CRM-databaser innehåller ofta grundläggande kundinformation, och mycket ofta saknas viktig information – eller så är uppgifterna inaktuella. Erfarenheten visar också att organisationer ofta har olika kunddata i flera olika databaser.

Använd kunddata i hela organisationen
När du väl har all data, organisera dem och låt dem flöda över alla avdelningar. Det handlar om att växa och utveckla verksamheten och om säkerhet och ekonomi.
Bryt upp silos och prata om synergier i hela verksamheten. Dun & Bradstreet har tjänster för varje del av företagens värdekedja – från marknadsföring och försäljning till kredit och risk.

Du måste lita på dina egna uppgifter
Det är viktigt att du kan lita på din egen CRM-databas. Du kan inte fatta bra beslut baserade på föråldrade uppgifter. Optimerad data gör att du kan analysera bättre och starta kreativare processer för att hitta nya lösningar.

Du kan få data direkt i CRM-systemet.
Dun & Bradstreet har integrationer med SuperOffice, så att dina kunddata kan berikas direkt i CRM-systemet. Genom att använda dessa program får du tillgång till uppdaterad och kvalitativ data.

 

Linda Veidemann, PayEx:

Fokusera på data i allt du gör

 

Ta ett beslut om att bli datadriven
En början är att fatta ett övergripande beslut om att bli mer datadriven. Börja med att samla in uppgifter genom normalt försäljningsarbete och lägg till ny information i kundkorten. Använda data för att informera om beslut och nya strategier.

Skapa handling!
"Vidta åtgärder" baserade på data. Börja med att fokusera på befintliga kunder; vad kan vi erbjuda de kunder vi redan har utifrån det vi redan vet? De så kallade lågt hängande frukterna kan systematiseras!

Gör misstag snabbt, lär dig och fira dina segrar.
Testa, testa och testa igen. På så sätt blir du snabbt säkrare på att använda kunddata. Fokusera på CRM i allt du gör och gör det till en viktig del av din affärsstrategi.

Läs mer om integrationen mellan D&B och SuperOffice