Smart data

Data för goda syften

18 jun 2019

1999 hade science fiction-filmen The Matrix premiär. Den intet ont anande publiken fick uppleva en slipad Keanu Reeves och banbrytande 'bullet time' visuella effekter. Filmen målar upp en dystopi. Bakom maskinerna, som uppenbarligen lyckats förslava oss, döljer sig en aldrig sinande, kuslig grön kod.

Koden strömmar olycksbådande ner över skärmen i ojämna sjok. Det är data som inte går att stoppa. Vi ställs inför en overklig värld, där regler går att tänja, ingenting är sant och väldigt lite är på riktigt.


”Måttet på en man är vad han gör med makt.”

– Platon


Vi vet att det finns en enorm makt i data. Vi har aldrig tidigare haft så stor tillgång till data som i dag. I händerna på IT-tekniker blir data ett verktyg för problemlösning. Det gäller även sådana problem som ännu inte har uppstått, men som tydliggörs när den nya informationen eller big data filtreras och organiseras. På så sätt kan vi komma på lösningar och produkter som tidigare varit omöjliga att förverkliga.

 

Data för goda syften

Damen med lampan, det osänkbara skeppet och den svenska räddningstjänsten.

1853: Insamling och presentation av data

Florence Nightingale är känd som kvinnan som under Krimkriget arbetade outtröttligt för att hjälpa sårade soldater. Hon var definitionen av en hängiven, flitig och medkännande sjuksköterska. Men hon var mycket mer än så. Hon samlade in, analyserade och presenterade statistik på ett sätt som aldrig hade gjorts förr, och lyckades på så sätt revolutionera sjukvården.

Genom att samla in data från sjuka, skadade och avlidna kunde Nightingale visa att majoriteten av de avlidna inte dog av sina skador utan av sjukdomar som uppstod till följd av de fruktansvärda levnadsvillkoren.

Efter kriget reste Nightingale runt i Europa och besökte nästan alla dess sjukhus. Hon analyserade dem och skrev sedan ner sina upptäckter i Notes on Hospitals. De sakliga data hon samlade i sin rapport användes sedan som underlag för sjukhus under det följande århundradet.

Picture 2_Florence Naghtingale_shutterstock_237228328.jpg

1912: Klarhet i kaos

Under det kaos som omgav RMS Titanics sista ögonblick skickade telegrafisten Jack Phillips ut den nya nödsignalen i morsekod, SOS. Flera skepp i närheten hörde signalen och skyndade till oceanångarens undsättning. Tack vare detta räddades 706 människor till livet.

”De som blev räddade kunde räddas tack vare en man, herr Marconi ... och hans enastående uppfinning"

– postmästare Herbert Samuel (april 1912) om nödtelegrammet som skickades från Titanic


Den trådlösa telegrafen var en av den nya, djärva tidens mest fantastiska uppfinningar. Den dataöverföring som möjliggjordes av den här senaste kommunikationsteknologin var fullständigt omvälvande.

2018: En förvirrad tid?

I dag orsakar mobiltelefonens lättillgänglighet unika problem.

Det har blivit mycket svårare för räddningstjänsten att lokalisera olyckstillbud. Förr var det mycket lättare att hitta rätt plats, eftersom telefonerna var kopplade till det fasta nätet.

Även om din mobiltelefon har en faktureringsadress kommer telefonen troligtvis inte att befinna sig i närheten av den när en olycka sker. Utöver problemet med att lokalisera olyckan via telefonen är det även sannolikt att dess användare är i chock, och därför riskerar att ge felaktig information. Resultatet av detta är förvirring eller i alla fall en osäkerhet hos larmoperatören.

112 – Dun & Bradstreet -data ger numret mervärde

Möjligheterna med smart data innebär att vi nu aktivt kan lokalisera ett mobilsamtal vid en nödsituation, var det än må vara. I krissituationer kan även varningar i form av röst- eller textmeddelanden skickas ut till mobiltelefoner som befinner sig i närheten av en katastrofzon eller en akut händelse.

2019 – Är du en dataist? Tror du på data?

Hur stor tillit du väljer att sätta till data, oavsett om du redan konverterat till "dataismen" eller inte, är helt upp till dig själv. Möjligheten att undersöka och analysera data du har tillgång till, för att sedan kunna utveckla lösningar och produkter som en direkt följd av detta, är i vilket fall som helst ett steg som är värt att ta.

Direkt tillgång till rätt data

I dag använder 170 svenska kommuner Dun & Bradstreet för att få fram korrekt, juridisk information om privatpersoner och företag. I Södertälje ledde detta till 47 miljoner kronor i skattebesparingar under det första året.

Snabb tillgång till rätt data gjorde att Södertälje kommun kunde fokusera på klienterna och ge dem snabbare och mer exakt information om möjligheten till försörjningsstöd. Avdelningen använder i dag sina resurser på ett mer effektivt sätt, och relevant information om klienternas personuppgifter finns tillgängliga för de socialsekreterare som behöver dem.

Vi lever i dataeran. Det är tydligt att vår hantering, förståelse av och förmåga att använda data för goda syften kommer att bli vår tids avgörande frågor.

Picture 3_SOS ALARM_Finns redan i ImageVault_GettyImages-523769216 (1).jpg

Vill du att vi kontaktar dig