Digital transformation Smarta beslut Artiklar

Därför ska du anställa en robot

En anställd går i pension. Dags att ta in en robot istället? Njae, inte riktigt. Men ta gärna in robotar för att göra det de är bäst på, och det ni tycker är tråkigt. Artificiell intelligens blir aldrig trött och kan jobba på obekväm arbetstid. Robotar är redan en del av industrin - nästa anhalt är mindre företag.

Att robotar i framtiden kommer att kunna utföra många av dagens jobb har varit ett ämne på mångas läppar det senaste året. Alarmister har varnat för att våra ekonomier i princip kommer att kollapsa när hälften av jobben försvinner i ett svep. Men även om robotiseringen säkert kommer att påverka mycket de närmaste åren så lär förändringarna ske mer gradvis och mer nyanserat. Klart är dock att robotiseringen kommer att påverka såväl små som stora företag.

Gränsen mellan människa och maskin

Robotiseringen på ditt företag kommer alltså sannolikt inte ske genom att chefen sparkar din kollega "Janne Svensson" på fredagen och sätter en R2D2-robot på hans plats på måndagen. Snarare är det sysslor som ni alla gör som en del av jobbet som kommer att ersättas av automatiska system. Inte minst administrativa sysslor, som att ta in stora datamängder, sortera, hitta system …

woman using smart phone in autonomous car. self driving vehicle. autopilot. automotive technology.
"Vi har haft flera decennier av automatisering inom industrin. Men de riktigt smarta robotarna kommer längre fram – exempelvis självstyrande bilar."

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet

Produktivitetstillväxt i siffror

Produktivitetstillväxt i siffror
  • 0,8% 1850-1920 - Ångmotorn
  • 0,4% 1993-2007 - Tidig robotisering
  • 0,6% 1995-2005 - IT
  • 0,8 -1,4% 2015-2065 - Automatisering

Källa: McKinsey Global Institute analysis

Automatisering, sysselsättning och produktivitet

Fler och fler företag är på väg att börja använda artificiell intelligens - AI. När du ringer ett större företag är det snart en digital assistent du pratar med, en assistent som kan lära sig av tidigare samtal med kunder, säger Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och författare till boken "Robotrevolutionen : Sverige i den nya maskinåldern". Konsultfirman McKinsey menar i rapporten "A future that works: Automation, Employment, and productivity" att det snarare är sysslor inom yrken än hela yrken som kommer att automatiseras eller robotiseras.

– Vi har haft flera decennier av automatisering inom industrin. Redan köper vi ju biljetter av automater och så vidare. Men de riktigt smarta robotarna kommer längre fram – exempelvis självstyrande bilar. Ja, tekniken finns, men den stora nyttan kommer om 10–20 år när den testats och mognat ytterligare, säger Stefan Fölster.

En framtid som fungerar

Han menar att det har skett en förändring i människors acceptans de senaste åren. Inom vården till exempel:

– När jag var ute för några år sedan och pratade om robotisering inom vården var många kritiska. Nu har det sjunkit in att det robotarna kan göra är att ersätta en del enkla sysslor: en duschrobot, en självspolande toalettrobot. Fler robotar inom äldrevården ska inte leda till mindre socialt umgänge mellan de anställda och de äldre – tvärtom.

Det kommer alltså att dröja tills ni har en liten metallisk, blinkande robotgubbe som rullar runt på kontoret. Men inte lika länge tills robotiseringen förändrar vad ni gör och hur ni jobbar.

Vill du att vi kontaktar dig

Automatisera dina affärsbeslut

Automatisera dina affärsbeslut

Använd smart data för mer effektiva beslutsprocesser i din dagliga verksamhet

  • Optimera din risk med automatiserade kreditprocesser
  • Förstärk din marknadsföring med data, notiser och triggers
  • Fatta kloka affärsbeslut med integrerad kvalitetsdata
Läs mer