Bedrägerier – så identifierar du dolda varningssignalerna

Kontakta mig

Att kriminella använder företag som fasad för ekonomisk brottslighet är en realitet, och för att inte bli lurad gäller det att vara medveten om de osynliga riskerna. – Allt kan se bra ut på pappret. Om du ska kunna genomskåda de falska fasaderna måste du lära dig känna igen varningssignalerna, säger Christian Zittenbaum, utbildningsspecialist på Dun & Bradstreet.

Om ett företag har 200 000 kronor i betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden eller är på väg att gå i konkurs ringer varningsklockan hos de flesta, men om allt ser bra ut på pappret, hur ska man då veta att bolaget är oseriöst?

– Den organiserade brottsligheten har specialister som vet precis hur de ska bygga bolag. Företagen är kreditvärdiga och uppfyller alla formella krav som Bolagsverket ställer, de har en bra årsredovisning, en fulltalig styrelse och så vidare, säger Christian Zittenbaum.

Han poängterar att allt handlar om att ställa tillit mot kontroll. Det går inte att rakt av lita på att det som finns registrerat hos myndigheterna är korrekt och kontrollerat.

– Jag kan ge några exempel. Tre företag lämnade in identiska årsredovisningar i december år 2023, vilket såklart var förfalskningar. Ett annat företag skrev sig på en adress som inte existerar. Ett tredje bolag rapporterade in en verklig huvudman, det vill säga ägare till bolaget, som i själva verket var en målvakt. Alla dessa bolag gick under radarn, blev kreditvärdiga och används för att begå bedrägerier med. Kontrollerna hos Bolagsverket har varit begränsade och det måste man vara medveten om. Det positiva är dock att det kom en ny förordning 1 april 2024 som ger Bolagsverket bättre möjlighet att kontrollera att uppgifterna som finns i deras register stämmer, säger Christian Zittenbaum.

Han betonar vikten av att göra fördjupade kontroller – i synnerhet vid större affärer.

– Ett företag kan vara kreditvärdigt, men alla varningssignaler finns inte i kreditupplysningen, exempelvis kan juridiken ge en annan bild. Visar det sig att styrelseledamöterna är dömda för grovt bedrägeri eller bokföringsbrott, då vill du förhoppningsvis inte göra affärer med dem, säger Christian Zittenbaum.

Identifiera varningssignalerna

Christian Zittenbaum tipsar om 5 varningstecken att vara uppmärksam på.

1. Juridiken

Är bolaget eller företrädarna tidigare dömda för ekonomisk brottslighet?

2. Styrelsen

Har ledamöterna styrelseuppdrag i flera olika branscher eller många konkurser bakom sig? Är de folkbokförda långt ifrån företagets adress? Har de en avvikande folkbokföringsadress?

3. Adressen

Existerar ens adressen? Är bolaget skrivet på en ökänd postbox? Är adressen lämpad för verksamheten?

4. Årsredovisningen

Har de en hög omsättningsförändring? Har de lämnat in årsredovisningen väldigt tidigt? Kan den vara förfalskad? Har bolaget till exempel redovisat personalkostnader, men inte betalat arbetsgivaravgifter?

5. Förändringar

Har styrelsen bytts ut flera gånger på kort tid? Har företaget bytt namn eller adress flera gånger på kort tid? Också efter den inledande kontrollen behöver du vara uppmärksam på förändringar.

Läs mer om Dun & Bradstreets tjänster för bakgrundskontroll:
Kreditupplysning InfoTorg