Datadriven marknadsföring

Bakslaget mot konverteringshysterin

Varför långsiktiga marknadsföringsinsatser är mycket mer betydelsefulla än omedelbart mätbara resultat

Den enorma arsenal av digitala hjälpmedel som finns tillgängliga och som spårar all din reklamaktivitet i realtid gör det lätt att tappa siktet på de övergripande målen, som är mycket svårare att mäta. Vid det här laget har många verksamheter börjat förstå hur allvarligt detta är vilket har lett till att fokus har skiftat tillbaka från en
konverteringshysteri till en mer strategisk, långsiktig och varumärkesprofilerad kommunikation under det kommande årtiondet.

Marknadsavdelningarna på dagens B2B-företag har generellt sett fokus på att hjälpa försäljningsavdelningarna att utveckla idéer. Men enligt experterna som tillfrågats av Kairos Future på uppdrag av Dun & Bradstreet så kommer varumärkesprofilering att ersätta försäljning i prioritetsordningen till 2030. 

 

Varumärkesbyggande

– Framtida marknadsförare kommer att förstå att även i en automatiserad, digital och smartare värld behöver de arbeta med att bygga upp sitt varumärke. Detta är något som har försämrats de senaste åren. Anledningen är att sökningarna har blivit så pass effektiva att företagen har använt mer och mer pengar till det och flera gånger tas detta ur budgeten för varumärkesprofileringen. Detta är inte en särskilt långsiktig strategi. Man behöver utvärdera detta utifrån hur mycket tillväxt det genererar, säger Carl Wåreus, Head of Domestic Clients, Agencies & Partners på Google. 

Den stundande digitala automatiseringen innebär att marknaden blir ännu mer effektiv och mindre nyanserad. (Man kan också påstå att den påverkar kvaliteten på ett negativt sätt och även får innehållet att svälla.) De som vill sticka ut behöver istället ta ett steg bakåt och fokusera på varumärkeskoncept som är innovativa och på en hög nivå.  

 

Differentiering

Enligt nästan 60 % av experterna som deltog i vår enkätundersökning kommer mänsklig kreativitet att bli den viktigaste resursen för dem som vill undvika att drunkna i automatiserad marknadsföring.  

– Varumärkesprofilering blir allt viktigare. De flesta företag arbetar på en marknad där det är väldigt svårt att hitta en särskiljande egenskap på produkt- eller servicenivå. Istället kommer man att särskilja hur du interagerar med din slutkund, säger Hans Althin, Vice President Innovation på Alektum Group, sammanfattningsvis. 

 

 

Ny Rapport!

Läs om 10 trender som kommer att förändra B2B marknadsföringen till 2030 i vår rapport om Framtidens Marknadsavdelning.


      Läs mer och ladda ner rapporten