Rapporter AI Artiklar Digital transformation Innovation

AI och svenskarna

Tidigare påståenden om svenskarnas oro för konsekvenserna med AI är kraftigt överdrivna. Det visar en färsk opinionsundersökning från Novus som utförts på uppdrag av Dun & Bradstreet. Endast 5 % känner sig oroliga över att AI ska ta deras jobb. 46 % av svenskarna ser däremot AI som en viktig möjlighet för samhället, och då främst inom arbetslivet. Var fjärde svensk kan mycket väl tänka sig få service av en robot på områden som idag utförs av människor.


– 8 av 10 svenskar anser att AI innebär en viktig samhällsförändring. Undersökningen bekräftar vår bild av att AI och smart data på kort tid har gått från att vara science fiction och framtid till att vara här och nu. Det är ett skifte som kommer att påverka vår vardag i grunden. Rätt använt skapar AI nytta för både samhälle och individ, säger Rikard Candell, analyschef på Dun & Bradstreet.

Opinionsundersökningen visar att 8 av 10 svenskar tror att AI kommer att förändra samhället. Det är främst inom arbetslivet AI kommer att ha störst påverkan för att exempelvis ta bort farliga jobb och rutinmässiga arbetsuppgifter, effektivisera processer och minimera fel som uppstår på grund av den mänskliga faktorn. Endast 1 av 20 uttrycker oro över att AI ska ta deras jobb. Dessutom, visar undersökningen, att var fjärde svensk är positiv till att få service av en robot istället för en människa.

> Läs hela opinionsundersökningen

Vad betyder AI, och hur ser du på AI i framtiden?

Vi gick till Mall of Scandinavia för att fråga svenska folket vad de vet och vad de tycker om AI. Se filmen för att få reda på vad de svarade:

Vill du få vårt nyhetsbrev?