Framtidens data – En undersökning av hur man skapar en effektiv strategi

I en ny undersökning av företagsledare i Europa svarade endast två tredjedelar (63 %) att deras ledningsgrupp inser betydelsen av data för företaget. Utöver oron gällande låga interna datakunskaper, uppgav 47 % att nya strategier som utarbetas som svar på pandemin forceras fram, enligt senaste undersökningen från Dun & Bradstreet.

– Mängden data ökar i en takt som inte längre är mätbar, säger Rikard Candell, Analytics Director, Dun & Bradstreet Europa. Situationen kan kännas enormt komplex – och tyvärr kommer läget bara att bli ännu mer utmanande i framtiden.

Ladda ner den nya rapporten: Framtidens data – En undersökning av potentialen hos framtidens data data

 

Att ha en gedigen datastrategi har gått från att vara en konkurrensfördel till ett absolut måste för att kunna bedriva verksamhet. Glädjande nog tror två tredjedelar av de tillfrågade företagsledarna (67 %) att data är viktigt för affärsframgång i framtiden. – Och 52 % svarar till och med att deras företag inte kommer att överleva utan data av bästa kvalitet, säger Anthony Scriffignano, Dun & Bradstreet Senior Vice President och Chief Data Scientist.

Flera svåra utmaningar kvarstår dock

En tredjedel av deltagarna (32 %) menade att bristen på tekniska lösningar är orsaken till de låga datakunskaperna. Föråldrade system kan innebära begränsningar – 46 % uppgav att gammal teknik och infrastruktur hindrar dem från att utnyttja sin data fullt ut. Bara arbetet med att underhålla och hantera de här lösningarna kan sluka resurser och fördröja framsteg och utveckling.

Undersökningen visade att två tredjedelar av företagen skulle uppskatta mer rådgivning kring hur de kan få ut så mycket som möjligt av sin data (67 %). Extern vägledning skulle kunna innebära en stor hjälp för företagen och öka den interna datakompetensen.

– Samarbetet gör att företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet och det de gör bäst, uppger Candell.

Den här undersökningen omfattar 1 704 beslutsfattare och genomfördes av Censuswide i augusti 2021.Svarsdeltagarna arbetar på företag baserade i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Sverige, Schweiz, Norge, Danmark, Finland, Polen och Ungern.

Ladda ner den nya rapporten: Framtidens data – En undersökning av potentialen hos framtidens data data