5 topprioriteringar som supply chain leaders måste ta tag i efter Covid

Covid-19-pandemin och händelser som blockeringen av Suezkanalen i april har haft stora effekter på leveransskedjor världen över. Vad skulle ditt företag kunna göra för att bli mer motståndskraftigt?

Det har varit ett omtumlande år för upphandlare och supply chain managers världen över och företag har varit tvungna att ställa om digitalt och förbättra sin finansiella riskhantering.

Med vaccineringsprogrammet igång kan samhället långsamt öppna upp och vi kan förvänta oss en varsam väg tillbaka till det ”nya normala”. Men Covid-19-pandemin har ändå förändrat hur risker hanteras och hur företag fortsätter framåt.

I rapporten Supply Chain Navigation 2021 and Beyond frågade vi 1 019 ledare verksamma inom supply chain management i USA och Storbritannien om deras högsta högsta prioriteringar och mål.

Sammantaget visar undersökningens främsta fynd att 30 procent av ledarna såg digital transformation som den viktigaste prioriteringen efter Covid.

Svaren visade också att jämte digital transformation anses data – i synnerhet leverantörsdata – vara nyckeln till hur väl deras företag kommer att kunna hantera och minimera ekonomiska risker och anpassa sig till en affärsmiljö post-Covid.

Varierande effekter på verksamheten

I början av förra året fanns det också andra stora överväganden för företag att brottas med. I Storbritannien, med Brexit annalkande, planerades det febrilt för det till synes oändliga antalet sätt som splittringen skulle kunna påverka företagens leveranskedjor, i händelse av ett ”no deal” Brexit.

I USA gjorde företagen sig redo för en sannolikt turbulent valsäsong som, oavsett vilket parti som vann, skulle påverka affärsregler och praxis avsevärt under de kommande fyra åren. Och det utöver all annan press på upphandlingar och leveranskedjor, som de ökande hoten från klimatförändringar och cyberattacker.

 Besvär med uppdateringar av leverantörsuppgifter

Händelser som de som beskrivs ovan har betydande men ändå varierande effekter på affärsvärlden. Därför måste du förstå vilka utmaningar ditt företag står inför, hur du kan hantera dem och vad som väntar under det kommande året. Vilka strategier behöver ni använda för att skapa en mer stabil och säker försörjningskedja som tål framtida störningar?

Hanteringen av leverantörsdata växer sig stadigt till en allt mer komplex utmaning för organisationer. Nästan alla tillfrågade upphandlingschefer (98%) kämpar med något område inom sin leverantörsdatahantering.

Upphandlingsteam måste ofta hantera leverantörsuppgifter i flera system och göra manuella uppdateringar, vilket kan skapa både datakvalitets- och rapporteringsproblem. För att hålla koll på förändringar i leverantörsdatan krävs sofistikerade metoder för datahantering samt rätt teknik för att stödja flera regioner och system där det är tillämpligt.

Respondenterna indikerade att det de kämpar mest med är frekvensen av uppdateringar av leverantörsuppgifter. En femtedel (20%) av upphandlingschefer nämnde detta som sitt ledande problem. Integrering av olika datakällor (18%) och otillräcklig leverantörsunderrättelse (17%) var de andra och tredje mest utmanande problemen.

Automatiserad leverantörsstamdata

Automatisering kommer att förbli en prioritet för praktiskt taget alla organisationer, med 98% av de tillfrågade i undersökningen som säger att minst en av deras supply chain management-processer har potential att automatiseras 2021 och framåt, vilket ytterligare illustrerar den nästan universella önskan att minska kostnaderna och minimera manuellt arbete.