Artiklar Datadriven marknadsföring

5 tips för effektiv onboarding av nya kunder

Flera branscher befinner sig i en förändringsprocess där digitalisering, automatisering och kompetensutveckling är avgörande. Det handlar om att tänka smart och agera snabbt. Konsumenterna blir lättare och lättare att påverka och lojaliteten har avtagit. 

Det är därför viktigt för företag att effektivisera och automatisera där det är möjligt samt att förenkla för kunden i samband med köp eller registrering online tillexempel genom autoifyll av kontaktuppgifter. Ett av de områden där vi ser en optimeringsmöjlighet är processen för att validera och onboarda nya kunder – särskilt för de företag som verkar över nationella gränser. 

Här är våra 5 tips för effektiv onboarding av nya kunder 


Samla konsumentdata på ett ställe och förenkla din datahantering

Dun & Bradstreets lösningar
En av tre analytiker estimerar att de slösar upp till 40% av sin tid på att uppdatera och validera data innan analys. Forrester. 
Vi ser ett växande behov att modernisera IT-infrastrukturen. Nya digitala plattformar introduceras och utvecklas ständigt och konsumentdata blir en allt viktigare del både för affärsmodellen som strategin för marknadsföringenDet finns dock ofta ett gap mellan verkligheten och den strömlinjeformade dataprocess som många företag vill ha. Vi ser ofta att internationella företag fortfarande arbetar med lokal datahantering och uppdatering snarare än att komma åt konsumentdata på ett ställe, oavsett om de verkar på en, tre eller tio marknader. Om data nås och hämtas från en och samma plats förenklar det datahanteringen och gör dataunderhållsprocessen mycket effektivare. Via smarta internationella API-lösningar är det möjligt att komma åt lokala konsumentdatakällor (såsom CPR / SPAR / DVV / DSF) över flera marknader i ett enda API. Det sparar flera integrationer från olika leverantörer, lokala kostnader och olika datauppdateringsflöden. 

Skapa en smidig onboarding-process och automatisera underhåll av
kontaktinformation
MicrosoftTeams-image (55).jpeg
27% av säljare och kundrådgivare anser att de slösar bort dyrbar tid på att inte ha uppdaterad och korrekt information, till exempel telefonnummer till kunder. Forrester. 

Oavsett vilken roll du har i företaget kommer dina arbetsuppgifter och beslut att påverkas negativt om ditt företag inte proaktivt säkrar sin onboarding-process. I de allra flesta företag finns en definierad och tydlig riktlinje för uppläggning och onboarding av nya kunder, samt att uppgifterna måste valideras mot officiella konsumentregister som tillexempel CPR / SPAR / DVV / DSF. Men vi ser fortfarande, även i stora företag, att processen delvis görs manuellt och utan någon form av automatisering. Om upplägg av ny kund inte utförs korrekt kommer det troligen att leda till utmaningar senare i din dialog med kunden. Du kommer inte informeras om kunden har bytt telefonnummer, flyttat till en ny adress eller bytt namn i samband med äktenskapsförändringar – viktig information för din relation med kunden och som även leder till att man inte kan tillgodose nya behov hos dina kunder. Likaså är risken stor att affärsbeslut grundas på felaktig data. 

Arbeta med ett unikt person-ID i alla interna system och eliminera datasilos 

Alltför ofta ser vi att företag inte kan integrera sina interna system i varandra, vilket gör det nästan omöjligt att få en 360-graders bild av den enskilda kunden. Det är viktigt för effektiv validering av kund och inte minst för kundupplevelsen att du kan länka information mellan system som ERP, CRM, marknadsföringsautomationssystem, ärendehanteringssystem etc. De flesta företag arbetar i fler än tio system och alltför ofta uppdateras datan inte centralt, vilket orsakar fel och slöseri med tid. Vi rekommenderar därför att du arbetar med ett unikt ID på samtliga konsumenter i dina system. På detta sätt ser du till att inte bara ha korrekt och uppdaterad information om kunden, utan även att informationen är densamma i samtliga system.   

Tillmötesgå kundens rätt att raderas och undvik GDPR-fallgropar

BCI campaign D&B facts

"Med Dun & Bradstreet's Consumer Intelligence API ser vi till att vi följer GDPR, AML och bedrägeribestämmelser."
Jonna Kyllönen, Operations Manager, Komplett Bank. 

Enligt GDPR måste konsumentinformation vara uppdaterad, korrekt och aktuell. Du får därför inte ha kontaktuppgifter om konsumenter som du inte längre har någon anledning att ha kvar i dina system. Samtidigt krävs det att du är transparent med vilka uppgifter du samlar in och att den enskilda konsumenten när som helst kan  tillgång till sin information och få den raderad om personen så önskar. Det krävs att du kan hitta all lagrad information om personen i dina system. För många företag innebär det ett större arbete att spåra om datan inte är sammankopplad över olika system, eller om personuppgifterna har skapats med felaktig information. Med smarta konsument-API-lösningar undviker du GDPR-fallgropar och kan snabbt hitta uppdaterad konsumentinformation. 


Arbeta smart med insiktsdata för att träffa rätt med din kommunikation

Enligt GDPR måste konsumentinformation vara uppdaterad, korrekt och aktuell. Du får därför inte ha kontaktuppgifter om konsumenter som du inte längre har någon anledning att ha kvar i dina system. Samtidigt krävs det att du är transparent med vilka uppgifter du samlar in och att den enskilda konsumenten när som helst kan  tillgång till sin information och få den raderad om personen så önskar. Det krävs att du kan hitta all lagrad information om personen i dina system. För många företag innebär det ett större arbete att spåra om datan inte är sammankopplad över olika system, eller om personuppgifterna har skapats med felaktig information. Med smarta konsument-API-lösningar undviker du GDPR-fallgropar och kan snabbt hitta uppdaterad konsumentinformation. 

Läs mer om Consumer Intelligence här

Anmäl dig till vår mailserie!

I vår mailserie får du ta del av information om data, säkerhet, GDPR och personuppgifter och hur man effektivast arbetar med detta för att fortsatt kunna driva en lönsam verksamhet. Anmäl dig här!

Läs vår personuppgiftsbehandling.