Artiklar Smart data Datadriven marknadsföring

5 saker som förutspår kundens nästa köp

Vill du veta vad dina kunder köper imorgon? Med hjälp av data och riktigt smart analys kan du få veta vilka personer som sannolikt kommer att köpa en ny bil snart, teckna ett nytt privatlån eller bli föräldrar. Kort sagt - vilka konsumenter som trätt i en ny livsfas med nya behov, köpbeteenden och intressen. 

För en generation sedan var det lättare att förutspå hur olika kundgrupper skulle bete sig – och hur de konsumerade. Man skaffade barn vid samma ålder och bodde länge på en och samma plats. Så ser det inte ut längre. I dag är variationen mycket större, livsvalen många fler och en 25-åring kan ha mycket mer gemensamt med en 50-åring än med en person i sin egen ålder.

Det är redan idag viktigt att anpassa sin kommunikation till en allt mer kräsen konsumentgrupp och inom kort kommer det att vara avgörande. Med hjälp av data, högkvalitativ databasanalys av offentliga datakällor tillsammans med insamlad undersökningsdata, kan du lära känna dina kunder ännu bättre.

- Görs analysen på rätt sätt kan du få svar på mängder av frågor om hur personerna fungerar som individer, vilka värderingar de har och i vilken fas i livet de befinner sig. Det ger i sin tur viktig information om deras konsumtionsbehov, säger Sara von Schoultz, senior analytiker på Dun & Bradstreet.

shutterstock_593599985.jpg
"Du kan få svar på mängder av frågor om hur personerna fungerar som individer, vilka värderingar de har och i vilken fas i livet de befinner sig. Det ger i sin tur viktig information om deras konsumtionsbehov."

Sara von Schoultz, Senior analytiker på Dun & Bradstreet

Vad är prediktiv analys?

Vad är prediktiv analys?

Prediktiv analys är användningen av data, statistiska algoritmer och maskininlärningsteknik för att identifiera sannolikheten för framtida resultat baserat på historiska data. Målet är att gå bortom att veta vad som hänt och att istället bedömma vad som kommer hända i framtiden.

Här är 5 saker som kan ge ledtrådar till kundens nästa köp

1. Köpkraft

Vilken inkomst kunden har säger inte alltid så mycket om köpkraften. En person med 30 000 kronor i lön som nyss köpte hus har troligtvis mindre pengar kvar i plånboken när räkningarna är betalda än en person med motsvarande lön som har bott i samma hus i 10 år. Med data kan du få reda på om hela hushållets köpkraft är hög eller låg.

2. Persona

Baserat på mängder av data har Bisnode delat in Sveriges befolkning i tio personlighetstyper, så kallade personas. Där "Äventyraren" till exempel är en köpstark person som vid 66 års ålder hellre båtluffar ett år i Karibien än sparar pengar till nästa generation. Alla personas har olika preferenser och värderingar, vilket påverkar såväl vad de köper som hur ni som företag bör kommunicera med dem. Det handlar helt enkelt om att lära känna kunden på individnivå för att ni ska kunna personalisera ert erbjudande. 

3. Livsfas

Var i livet befinner sig din kund? Nu för tiden kan en 55-årig man likaväl vara småbarnsförälder som morfar. Kundens livsfas sätter ramen för vad kunden är intresserad av och dessutom för hur man bäst får kundens uppmärksamhet.

4. Historik

Genom att kombinera stora mängder data med historiska konsumtionsmönster kan man räkna ut vad varje kund sannolikt kommer att handla härnäst. Det är i dag möjligt att säga att ”Olle med cirka 70 procent sannolikhet kommer att flytta inom ett år, och han kommer därför behöva såväl bolån som hemförsäkring”.

5. Konsumtionscykel

Människors liv följer en konsumtionscykel. I vissa perioder konsumerar man mer och i andra mindre. Genom att analysera kundens personlighet tillsammans med densammes livsfas och köpkraft kan man göra prognoser över hur mycket olika individer kommer att konsumera i framtiden. Det kan ge en viktig indikation på den totala kundstockens värde för åren som kommer samt hjälpa företag att identifiera de kunder som kommer att vara särskilt värdefulla framöver.

Vill du att vi kontaktar dig

Behåll och utveckla dina kunder

Behåll och utveckla dina kunder

Ta hand om dina befintliga kundrelationer

  • Förbättra dialogen med händelsestyrd marknadsföring
  • Maximera intäkterna med större andel av kundernas inköp
  • Öka kundnöjdheten och behåll fler kunder
Läs mer