Webbutbildning:
InfoTorg Person

Sökteknik

 • Hur kan du hitta personer som bytt namn eller adress?
 • Hur kan jag hitta personer med vanliga namn?

Grundinformation

 • Vad finns under Grundinformation förutom folkbokföring och telefonnummer?

Folkbokföring 1

 • Vad innebär begreppen; traditionell folkbokföring, avliden och på kommunen skriven?

Folkbokföring 2    

 • Vad är en skyddad identitet?

Folkbokföring 3

 • Vad är ett samordningsnummer och ett hänvisningsnummer och vad skiljer dem åt?

Folkbokföring 4

 • Vad innebär begreppen; obefintlig, utvandrad och särskild postadress?

Folkbokföring 5  

 • Finns barn under 18 år med i tjänsten?
 • Vilken folkbokföringshistorik kan du se på en person?
 • Vilka telefonnummer är registrerade och vad skiljer sig denna mot andra telefonnummertjänster?

Relationsbild, Hushållsbild, PEP
och Sanktionslista 

 • Vad är det för skillnad på Relations- och Hushållsbilden?
 • Vilka kundgrupper har rätt att se Relationsbilden?
 • Vad är PEP och Sanktionslista?

Personens uppdrag i företag 1

 • Vad är det för skillnad på Aktuella och Historiska uppdrag
 • Vad innebär Verklig huvudman?

Personens uppdrag i företag 2

 • Vad kan du se under Närståendes uppdrag och i Hushållets uppdrag och vad skiljer dessa åt?

Fordonsinnehav

 • Har familjemedlemmar bil?
 • Vad är bilen värd?
 • Vilka kundgrupper har rätt att se Fordonsinnehav?

Fastighetsinnehav

 • Äger personen fastigheter?
 • Vad är taxeringsvärdet?

Inkomsttaxering, betalningsanmärkningar och skuldsaldo

 • Vad betyder de olika posterna?
 • Vilka tidsbegränsningar finns det gäller betalningsanmärkningar och skuldsaldo?

Personlig konkurs och näringsförbud

 • Vad leder fram till en personlig konkurs eller ett näringsförbud och vad betyder det?
 • Hur får jag reda på mer?

Juridik

 • Vilka sökparametrar kan jag använda mig av i InfoTorg Juridik?
 • Vilka är källorna?
 • Hur långt bak i tiden sträcker sig domarna?

Rapporter

 • Varför ska jag använda mig av rapporter?
 • Hur kan jag skapa en rapport av de sidor jag besökt?
 • Hur kan jag skapa egna rapportmallar?

InfoTorg - Sök smart
och tolka rätt

Vill du hellre gå denna kurs fysiskt? Denna webbutbildning, InfoTorg – Sök smart och tolka rätt, finns också som klassrumsundervisning i Stockholm, Göteborg och Malmö.