Webbutbildning:
InfoTorg – Sök smart
och tolka rätt 

Filmer vars innehåll motsvarar vår klassrumsutbildning ”InfoTorg- Sök smart och tolka rätt”
Webbutbildning: InfoTorg Företag Webbutbildning: InfoTorg Person

Gratis
webb-
utbildning

Ett inspelat seminarium där vi behandlar huvuddelarna i utbildningen InfoTorg – Sök smart och tolka rätt. Utbildningen består av två delar: InfoTorg Företag och InfoTorg Person. Filmerna är uppdelade och rubricerade efter område så du direkt hittar delarna som är intressanta för dig.

Exempel på frågor som besvaras under utbildningen:

  • Hur verifierar du en identitet på person eller företag?
  • Vilken historik kan du få fram på person eller företag?
  • Vill du veta vilka styrelseuppdrag en person har eller vilka som sitter i styrelsen på ett företag?
  • Hur säkerställer du om en person eller ett företag äger några fordon eller fastigheter?