InfoTorg – Styrelsemålvakter

På denna kurs kommer vi titta närmare på en rad olika målvaktstyper, beskriva deras kännetecken och ge dig tips på hur du kan avslöja dem. Allt illustreras med verkliga exempel.

 

Se kursdatum

Praktisk information

PRIS:
Kostnadsfri.

KURSLEDARE:
Christian Zittenbaum, utbildningsspecialist Dun & Bradstreet.

ÖVRIGT:
Kursen hålls i Teams. Några dagar innan utbildningen börjar kommer du få en Teams-länk skickad till dig.

FRÅGOR:
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på academy@dnb.com  eller direkt till kursledaren på zittenbaumc@dnb.com 

Att kriminella nyttjar företag för att begå brott är ett välkänt och kostsamt samhällsproblem. För att dölja vem som ligger bakom den brottsligheten använder sig företagen systematiskt av målvakter.

En styrelsemålvakt kan ha olika profiler. Missbrukare, ung, gammal, yrkeskriminell, nyanländ, anhörig eller utlandsregistrerad är några av dem. Med hjälp av InfoTorg kommer vi titta närmare på 9 olika målvaktstyper, beskriva deras kännetecken och ge dig tips på hur du kan avslöja dem. Allt illustreras med verkliga exempel.

Kursinnehåll:

  • Beskrivning av vad en målvakt är och vad de har för syfte.
  • Genomgång av flertalet olika målvaktstyper.
  • Ger dig inspiration till hur du kan identifiera en målvakt.
  • Visar hur du kan göra styrelsekontroller utanför Sveriges gränser med hjälp av vår tjänst, D&B Onboard.
  • Tips på hur du själv kan skydda dig själv från att bli ofrivilligt inskriven i en styrelse.

En fördel är om du gått vår utbildning, InfoTorg – Identifiera varningssignaler, då vi hämtar varningssignaler därifrån kopplat till våra målvaktsexempel.
Kurstillfällen och anmälan

Kursen hålls i Teams

Kostnadsfritt Kostnadsfritt