Kundservice privat

Kom i kontakt med vår kundservice för privatpersoner

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 10.00-15.00.

08-558 059 00

Bli kontaktad

När du har fått ett meddelande från  minupplysning.se innebär det att någon har tagit en kreditupplysning på dig. När du loggar in på minupplysning.se ser du den exakta kopian som lämnats ut. Där kan du se namnet på frågeställaren, den person eller det företag som har beställt upplysningen. Ett konto på minupplysning är kostnadsfritt.

På den upplysningskopia du har fått framgår vem som har beställt kreditupplysningen. Beställaren behöver inte ha ditt medgivande för att beställa en kreditupplysning. Det krävs däremot ett legitimt behov, alltså en anledning, att beställa en kreditupplysning på en privatperson. Beställaren av kreditupplysningen kan ha ett legitimt behov om du till exempel har ansökt om lån, ska hyra en bostad, köpt något på kredit, avbetalning eller liknande.

Det är vår kund som har beställt kreditupplysningen på dig och har lämnat ut kreditupplysningsinformationen. I din upplysningskopia framgår det vilken av våra kunder som har beställt kreditupplysningen på dig. Kontakta företaget som står som beställare, för mer information om varför de har tagit en kreditupplysning på dig.

Om du är omfrågad som näringsidkare eller näringsanknuten krävs inget legitimt behov för beställaren. Beställaren behöver därför inte svara på frågan varför de har beställt kreditupplysningen.

Om du har frågor om själva innehållet i kreditupplysningskopian kan du mejla oss på kredit.se@bisnode.com.

Nej, det krävs ett så kallat legitimt behov att beställa en kreditupplysning (personupplysning) på en privatperson enligt 9§ i Kreditupplysningslagen. Legitimt behov betyder att den som beställer kreditupplysningen ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. Det kan till exempel vara att du vill hyra en bostad, ansöker om lån eller ska köpa något i en affär eller på internet som ska faktureras eller avbetalas. Det kan även vara en affärsförbindelse, exempelvis med en hantverkare vid renovering av din bostad.

Att beställa en kreditupplysning på en juridisk person, näringsidkare eller näringsanknuten person kräver inte legitimt behov, enl. Kreditupplysningslagen (KUL). Om du omfrågas som näringsidkare eller näringsanknuten (tex. ledamot i aktiebolag) påverkar förfrågningsuppgiften inte dig som privatperson, eftersom kreditupplysningen inte gäller dig som privatperson. Den som beställer en företagsupplysning måste vara säker på att den omfrågade är näringsidkare eller en näringsanknuten. Om frågeställaren är osäker, ska den person som omfrågas betraktas som privatperson.

Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Ett avslag på en kreditansökan kan grunda sig på olika saker. Betalningsanmärkningar kan vara en sådan orsak, men även inkomst eller ålder kan spela roll. Det är alltid kreditgivaren (företaget som har beställt kreditupplysningen) som avgör om en kredit ska beviljas eller inte. För att få information om varför en kredit inte har beviljats måste du kontakta företaget där du sökt kredit (se upplysningskopian). Det är företaget som har beställt kreditupplysningen som ska kunna ge svar på orsaken till ett avslag.

Om någon har tagit en kreditupplysning på dig och du anser att legitimt behov inte funnits, kan du kontakta vår kundservice på kredit.se@bisnode.com, alternativt via telefon 08–51 90 1360. När du kontaktar oss och ifrågasätter att legitimt behov har funnits, då är vi skyldiga att utreda frågan. Under utredningen kontaktar vi den kund som har beställt kreditupplysningen och ber dem förklara skälen till att kreditupplysningen har beställts. När vi har fått ett svar gör vi en bedömning av om vi anser att legitimt behov har funnits då kreditupplysningen beställdes. Du får då också information om vad vi har kommit fram till i vår utredning.

En notering om förlorad ID-handling i vårt register läggs in för att försöka motverka eventuella bedrägeriförsök.

Notering om förlorad ID-handling gäller endast i kreditupplysningssammanhang. Det är inte en generell spärr av ID-handlingen eller personnumret. Noteringen framgår i våra kreditupplysningar för att en eventuell kreditgivare ska kunna uppmärksamma om en obehörig person använder sig av den förlorade ID-handlingen.

För att registrera förlorad ID-handling ringer du till vårt talsvar på telefon 08-519 013 60 och följer instruktionerna som ges. För det krävs det att du har en tonvalstelefon. När noteringen är registrerad skickas en bekräftelse ut automatiskt till din folkbokföringsadress. Bekräftelsebrevet ska sparas då det även fungerar som en hävningsblankett i de fall du vill ta bort noteringen. 

En registrerad notering om förlorad ID-handling finns kvar i vårt register i fem år om du inte själv väljer att ta bort noteringen. För att ta bort noteringen krävs att hävningsblanketten fylls i, undertecknas av dig själv samt returneras per post till oss.

Adress:
Bisnode Kredit AB
Kundservice
169 93 Solna

En betalningsanmärkning betyder att företaget eller personen inte har betalat sin skuld i tid. För att en obetald skuld ska bli en betalningsanmärkning måste den inlämnas till Kronofogden och fastställas. Kronofogden delger företaget eller personen skulden och meddelar ett utslag, skulden är därmed fastställd. Om en protest inkommer till Kronofogden överlämnas ärendet till tingsrätten för fortsatt hantering. Obetalda skatter och avgifter behöver inte delges, har skulden överlämnats till Kronofogden är skulden restförd och kreditupplysningsföretagen har noterat en betalningsanmärkning. En anmärkning kan betyda svårigheter att få kredit beviljad. Skillnaden mellan en betalningsanmärkning och en skuld är att skulden fastställs hos kronofogden medan en betalningsanmärkning fastställs hos kreditupplysningsbolagen när de har mottagit informationen om en skuld.

För att ta bort en felaktig betalningsanmärkning kan du vända dig till vår utredningsavdelning via e-post: utredning.se@bisnode.com Bifoga underlag som visar varför betalningsanmärkningen är felaktig. Efter utredning återkommer vi med beslut. Information om missvisande betalningsanmärkningar kan du finna på www.datainspektionen.se.

 

För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från vad som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen eller informationen tillkom. När Bisnode beslutar i dessa ärenden utgår vi från Datainspektionens anvisningar. För att få veta mer om när en betalningsanmärkning anses som missvisande hänvisar vi till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

För att vi ska kunna utreda om den information som du anser är felaktig eller missvisande ber vid dig skicka e-post på kredit.se@bisnode.com.

Du kan som alternativ också skicka ett brev till oss där du beskriver händelsen och skickar med de handlingar som styrker din uppfattning.

Adress:
Bisnode Kredit AB
Utredningen
169 93 Solna

Bisnode Sverige

Bisnode Sverige

Kontakta oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 9 -16.

Växel

08 558 059 00

Säljfrågor

08 558 059 00

E-post: info@bisnode.com

Besök oss

Rosenborgsgatan 4 – 6, Solna, Sverige

Postadress

Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna

Organisationsnummer

556436-3421

Om Dun & Bradstreet