Är du AAA, AA, eller kanske A?

Ta reda på det här

AAA är det högsta betyget som bara delas ut till aktiebolag. Ges till företag som visar stabilitet över tid, både i hög- och lågkonjuktur.

AA är det högsta betyget för handelsbolag och enskilda firmor och signalerar god kreditvärdighet.

A betyder att företaget är kreditvärdigt och anses ha tillräcklig betalningsförmåga för att få handla på kredit.